• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    فهرست مشاغل مزاحم و الاینده... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))