• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    تغییرات در فرم بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))