• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    تغییرات در فرم بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))