• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    فایل اموزشی فرایند صدور گواهی انتقال اپارتمان (شهروند سپاری)... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور... ((منطقه ثامن ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    درآمدها ... ((منطقه 9))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 12 ))
    جدید ترین فرصت های سرمایه گذاری... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... (( منطقه 12 ))