• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    جریمه بدون پروانه... (( منطقه یک ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه یک ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور... ((منطقه ثامن ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))