• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    استعلام املاک فاقد سند استان قدس... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان ... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))