• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    استعلام املاک فاقد سند استان قدس... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))