• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    استعلام املاک فاقد سند استان قدس... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    نحوه صدور پروانه ساختمانی (موضوع قانون اصلاح ماده 5 بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان ... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))