• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    استعلام املاک فاقد سند استان قدس... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))