• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    استعلام املاک فاقد سند استان قدس... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه یک ))