• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    استعلام املاک فاقد سند استان قدس... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه یک ))
    گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))