• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    چک لیست کنترلی بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    استعلام املاک فاقد سند استان قدس... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه یک ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))