• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه یک ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))