• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    استعلام املاک فاقد سند استان قدس... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان ... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))