• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    عوارض کسری پارکینگ... (( منطقه یک ))
    مصوبات جدیددرامدی و فایل اموزشی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))