• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    فهرست مشاغل مزاحم و الاینده... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه یک ))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))