• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه یک ))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))