• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان ... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    جریمه بدون پروانه... (( منطقه یک ))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))