• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    جریمه بدون پروانه... (( منطقه یک ))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))