• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    دریافت توکن دیجیتال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    جریمه بدون پروانه... (( منطقه یک ))