• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان ... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    چک لیست کنترلی بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))