• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    چک لیست کنترلی بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))