• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    سند چشم انداز شهر مشهد با محوریت شهرداری... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))