• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رییسه شوراهای اسلامی بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها... (( کلان شهرهای ایران))
    تصویب‌نامه در خصوص معانی، شاخص و زیرشاخص‌های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهبود محیط کسب و کار ... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    شناسنامه فرآیند کنترل ضایعات ساختمانی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل مدیریت عملیات زمستان... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    اخذ مجوز در پروژه های مستلزم حفاری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    آلبوم بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری مشهد مقدس... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    استفاده از تامین کنندگان کالا و خدمات دارای گواهینامه تایید صلاحیت-رتبه و گرید... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران.نشریه 234... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها... (( اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون های ماده صد))
    تولیدکنندگان مجاز قطعات بتنی درسال94... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی... (( کلان شهرهای ایران))
    مبحث دوم مقررات ملی ساختمان... (( اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون های ماده صد))
    منشور حقوق شهروندان... (( منطقه 11 ))
    دستورالعمل پسماند... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل خط کشی و رنگ آمیزی ترافیکی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل اجرای ورزشهای همگانی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل کارگروه جمع آوری آبهای سطحی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    ابلاغ فهرست بهای نگهداشت ابنیه، تاسیسات و زیرساختهای شهری سال 1396... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی توسط شرکت جهدآزما... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))