• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    اخذ مجوز در پروژه های مستلزم حفاری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    اصلاح مصوبه دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات جمع آوری ، حمل و دفع زباله های شهری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل توانسنجی و ارزیابی کارگزاران ساماندهی اصناف و مشاغل شهری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل حفاریها... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل و ضوابط اجرایی سیستمهای اعلام حریق... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل و ضوابط خودروهای حمل پسماند... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل نحوه توزیع قیر برای شهرداریها... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    ماده 100 قانون شهرداری­ ها و تبصره­ های ذبل آن... (( اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون های ماده صد))
    آیین نامه اجرایی بازارهای میوه و تره بار ارزاق عمومی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستور العمل نحوه ذخیره سازی و نگهداری موقت پسماند در اماکن مسکونی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل اجرای ورزشهای همگانی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل اجرایی بهای خدمات اشغال معابر و ساماندهی خاک و نخاله... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل امحاء و پاکسازی پوسترها و نوشته های تبلیغاتی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل تعمیر، بازسازی و احداث سرویسهای بهداشتی مشارکتی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    خلاصه برنامه عملیاتی 97،1400 شهرداری مشهد مقدس... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    آرامسازی ترافیک... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    تجمیع تابلوها... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    استفاده و بکارگیری تابلوهای پیام متغیر... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    تقاطع های چراغدار... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    گذرگاههای عابر پیاده... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))