• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۳... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن... (( کلان شهرهای ایران))
    نمودار زمانبندی اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    تصویب نامه درخصوص تغییر مبالغ دریافتی از مسافرین پروازهای داخلی و خارجی موضوع ماده 87 اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رییسه شوراهای اسلامی بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها... (( کلان شهرهای ایران))
    تصویب‌نامه در خصوص معانی، شاخص و زیرشاخص‌های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهبود محیط کسب و کار ... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    تفریغ بودجه سال 1396 اقتصادی ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی... (( کلان شهرهای ایران))
    تفریغ بودجه سال 1396شهرداری ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    شرایط عمومی پیمان... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل شناسایی هدایت و تخلیه غیر مجاز فاضلاب های خانگی در معابر و معضلات بهداشتی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل مدیریت عملیات زمستان... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل اجرائی در خصوص حفاری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    ضریب بالاسری پیمان های شهرداری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    استفاده از تامین کنندگان کالا و خدمات دارای گواهینامه تایید صلاحیت-رتبه و گرید... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    تولیدکنندگان مجاز قطعات بتنی درسال94... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    جداول و کفپوش های بتنی پیش ساخته... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))