• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی توسط شرکت جهدآزما... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل اجرای ورزشهای همگانی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به ... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل و ضوابط اجرایی سیستمهای اعلام حریق... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    رأی شماره ۱۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/6102/ش - 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد ... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل خط کشی و رنگ آمیزی ترافیکی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی... (( کلان شهرهای ایران))
    آرامسازی ترافیک... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    پیوست فرهنگی و اجتماعی در پروژه ها و طراحی های شهری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل ساماندهی اصناف و مشاغل شهری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    ابلاغ فهرست بهای نگهداشت ابنیه، تاسیسات و زیرساختهای شهری سال 1396... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    گذرگاههای عابر پیاده... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل زمستان... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل کارگروه جمع آوری آبهای سطحی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی ... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل اجرایی بهای خدمات اشغال معابر و ساماندهی خاک و نخاله... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل امحاء و پاکسازی پوسترها و نوشته های تبلیغاتی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل تعمیر، بازسازی و احداث سرویسهای بهداشتی مشارکتی... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    دستورالعمل توانسنجی و ارزیابی کارگزاران ساماندهی اصناف و مشاغل شهری... ((اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات))
    رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))