• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی... (( کلان شهرهای ایران))
    تدوین مدل مفهومی حاکمیت جامع مدیریت پروژه شهرداری مشهد"... ((مدیریت برنامه و بودجه))