• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    تصویب‌نامه در خصوص معانی، شاخص و زیرشاخص‌های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهبود محیط کسب و کار ... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    طرح توسعه وعمران(جامع)کلانشهر مشهد... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی... (( کلان شهرهای ایران))
    منشور حقوق شهروندی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    راهنمای عمل شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون مدیریت پسماندها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری محیط زیست شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداریها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری املاک... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه مقررات جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری های کشور(شامل برنامه ها، طرح ها و پروژه ها)... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مالیات بر ارزش افزوده ... ((مدیریت برنامه و بودجه))