• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون شهرداری و اصلاحیه ها ... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی شوراها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    طرح توسعه وعمران(جامع)کلانشهر مشهد... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    منشور حقوق شهروندی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداریها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون مدیریت پسماندها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری محیط زیست شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری املاک... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    راهنمای عمل شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه مقررات جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری های کشور(شامل برنامه ها، طرح ها و پروژه ها)... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))