• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون شوراهای اصلاحی 1386 مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    مالیات بر ارزش افزوده ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    قانون شهرداری و اصلاحیه ها ... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل ... (( کلان شهرهای ایران))
    تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره 350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص تغییر کاربری و وضوع عوارض... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست... (( کلان شهرهای ایران))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری محیط زیست شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره‌های ۹۰۵ ـ ۹۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی شوراها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    تدوین مدل مفهومی حاکمیت جامع مدیریت پروژه شهرداری مشهد"... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت... (( کلان شهرهای ایران))
    منشور حقوق شهروندی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی... (( کلان شهرهای ایران))