• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری های کشور(شامل برنامه ها، طرح ها و پروژه ها)... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون است ... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (سئوال 80)... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره‌های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق‌الارض ... (( کلان شهرهای ایران))
    اصلاح بند 8 تصویب نامه شماره 150501/ت 49837 هـ مورخ 93/12/10... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی... (( کلان شهرهای ایران))
    ‌آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون مدیریت پسماندها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداریها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رای شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))