• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    راهنمای عمل شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    تدوین مدل مفهومی حاکمیت جامع مدیریت پروژه شهرداری مشهد"... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    تعیین حدنصاب های مقرر در ماده (2) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (1) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (1) آیین نامه معاملات شهرداری تهران... (( کلان شهرهای ایران))
    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخ 28/5/93... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون شوراهای اصلاحی 1386 مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    معرفی مدل مناسب انتقال نانوفناوری سطوح خودتمیزشونده به شهرداری‌ها... (( کلان شهرهای ایران))
    اصلاح تصویب نامه شماره 149129/ت 51563 هـ مورخ 93/12/6... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره‌های ۹۳ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون است ... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (سئوال 80)... (( کلان شهرهای ایران))
    مالیات بر ارزش افزوده ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره‌های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق‌الارض ... (( کلان شهرهای ایران))
    اصلاح بند 8 تصویب نامه شماره 150501/ت 49837 هـ مورخ 93/12/10... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان... (( کلان شهرهای ایران))