• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    اصلاح بند 8 تصویب نامه شماره 150501/ت 49837 هـ مورخ 93/12/10... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی... (( کلان شهرهای ایران))
    ‌آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون شهرداریها مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رای شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    گزارش فعالیتهای مدیریت... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    لایحه بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    کتاب بودجه سال 1397 ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    راهنمای عمل شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    بخشنامه بودجه سال 97 ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل ... (( کلان شهرهای ایران))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه ... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))