• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی... (( کلان شهرهای ایران))
    متن کامل قانون مجازات اسلامی جدید-92... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    بخشنامه بودجه 96شهرداریهای کشور... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نظام نامه برنامه ریزی شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری در سوءاستفاده از عابر بانکها... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری مدیریت شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    کتاب بودجه سال 1397 ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مجموعه نظام نامه ها وآئین نامه های حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    تعیین حدنصاب های مقرر در ماده (2) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (1) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (1) آیین نامه معاملات شهرداری تهران... (( کلان شهرهای ایران))
    سند سیاست های کلی توسعه ششم نظام جمهوری اسلامی ایران... ((گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان اجتماعی و فرهنگی))
    دستورالعمل تهیه وتصویب، اجرا وپایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی ، عملیاتی شهر وشهرداری ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخ 28/5/93... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون شهرداریها مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    معرفی مدل مناسب انتقال نانوفناوری سطوح خودتمیزشونده به شهرداری‌ها... (( کلان شهرهای ایران))
    اصلاح تصویب نامه شماره 149129/ت 51563 هـ مورخ 93/12/6... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره‌های ۹۳ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))