• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    رای شماره 944 هیات عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل فعالیت حجم و یادمان های دائم شهری| ویرایش 02... (())
    گزارش فعالیتهای مدیریت... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    لایحه بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری سرقت اتومبیل... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    دستور العمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات| ویرایش 02... (())
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    سند سیاست های کلی توسعه ششم نظام جمهوری اسلامی ایران... ((گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان اجتماعی و فرهنگی))
    رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری املاک... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون شهرداریها مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 1393/09/11... (( کلان شهرهای ایران))
    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393... (( کلان شهرهای ایران))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه ... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون شوراهای اصلاحی 1386 مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۱۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/6102/ش - 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد ... (( کلان شهرهای ایران))
    بخشنامه بودجه سال 97 ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    تدوین مدل مفهومی حاکمیت جامع مدیریت پروژه شهرداری مشهد"... ((مدیریت برنامه و بودجه))