• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    رأی شماره‌های ۹۳ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون است ... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (سئوال 80)... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره‌های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق‌الارض ... (( کلان شهرهای ایران))
    اصلاح بند 8 تصویب نامه شماره 150501/ت 49837 هـ مورخ 93/12/10... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه شواری شهر پیوست فرهنگی و اجتماعی... ((گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان اجتماعی و فرهنگی))
    دستور العمل پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی... ((گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان اجتماعی و فرهنگی))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی... (( کلان شهرهای ایران))
    ‌آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهی و ساختار شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رای شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    راهنمای کاربری مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری زیبا سازی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))