• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    برنامه عملیاتی سال 93*97 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نقشه جامع علمی کشور ... (())
    رای شماره 944 هیات عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل فعالیت حجم و یادمان های دائم شهری| ویرایش 02... (())
    قانون مدیریت پسماندها مصوب 83/2/20... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    شرایط عمومی پسمان ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل انتقال ردیف های فهارس بهای 92 به 93... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری سرقت از طریق اسکیمرها... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 59/3/30... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    دستور العمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات| ویرایش 02... (())
    راهنمای کاربری مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    امور مالی : درآمدها... (( منطقه چهار ))
    مصوبه بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرح های توسعه شهری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    پیشگیری سرقت اتومبیل... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت... (( کلان شهرهای ایران))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری مدیریت شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 1393/09/11... (( کلان شهرهای ایران))
    دستور العمل پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی... ((گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان اجتماعی و فرهنگی))
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))