• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 59/3/30... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    تعیین حدنصاب های مقرر در ماده (2) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (1) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (1) آیین نامه معاملات شهرداری تهران... (( کلان شهرهای ایران))
    بودجه پیشنهادی (Excel) سال1397شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    شرایط عمومی پسمان ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخ 28/5/93... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل اولویتبندی پروژه ها... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    معرفی مدل مناسب انتقال نانوفناوری سطوح خودتمیزشونده به شهرداری‌ها... (( کلان شهرهای ایران))
    اصلاح تصویب نامه شماره 149129/ت 51563 هـ مورخ 93/12/6... (( کلان شهرهای ایران))
    پیشگیری در سوءاستفاده از عابر بانکها... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    رأی شماره‌های ۹۳ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون است ... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (سئوال 80)... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره‌های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق‌الارض ... (( کلان شهرهای ایران))
    اصلاح بند 8 تصویب نامه شماره 150501/ت 49837 هـ مورخ 93/12/10... (( کلان شهرهای ایران))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان... (( کلان شهرهای ایران))