• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    گزارش فعالیتهای مدیریت... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    دستورالعمل فهرست بهاء نیروی انسانی طرح های ورزش همگانی و میزان اجاره بهاء اماکن ورزشی در مناطق| ویرایش 05... (())
    دستور العمل نسیم وحی| ویرایش 03... (())
    دستور العمل برگزاری هم اندیشی و تهیه کاربست عملیاتی| ویرایش 02... (())
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    نظام نامه برنامه ریزی شهرداری مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    بخشنامه بودجه 96شهرداریهای کشور... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    پیشگیری در سوء استفاده از تلفن همراه هوشمند... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آیین نامه اجرایی تقدیر و تجلیل از خادمین ورزش "رسم پهلوانی"| ویرایش 01... (())
    آیین نامه داخلی تهیه و گردش اسناد مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی| ویرایش 01... (())
    لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 59/3/30... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    لایحه بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    تدوین مدل مفهومی حاکمیت جامع مدیریت پروژه شهرداری مشهد"... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    دستورالعمل فعالیت برگزاری هم اندیشی و تهیه کاربست عملیاتی| ویرایش 03... (())
    دستورالعمل طرح بوستان در بوستان| ویرایش 03... (())
    تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه شواری شهر پیوست فرهنگی و اجتماعی... ((گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان اجتماعی و فرهنگی))
    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل برگزاری نماز جماعت در بوستان| ویرایش 02... (())