• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستور العمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل برگزاری نماز جماعت در بوستان| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    شرایط عمومی پسمان ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل فعالیت حجم و یادمان های دائم شهری| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    قانون مدیریت پسماندها مصوب 83/2/20... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 59/3/30... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    دستورالعمل انتقال ردیف های فهارس بهای 92 به 93... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۱۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/6102/ش - 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی... (( کلان شهرهای ایران))
    برنامه عملیاتی سال 93*97 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری زیبا سازی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی ... (( کلان شهرهای ایران))
    پیشگیری در سوءاستفاده از عابر بانکها... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    تعیین حدنصاب های مقرر در ماده (2) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (1) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (1) آیین نامه معاملات شهرداری تهران... (( کلان شهرهای ایران))