• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل انتقال ردیف های فهارس بهای 92 به 93... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستور العمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل برگزاری نماز جماعت در بوستان| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل فعالیت حجم و یادمان های دائم شهری| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    شرایط عمومی پسمان ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 59/3/30... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی ... (( کلان شهرهای ایران))
    برنامه عملیاتی سال 93*97 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    تعیین حدنصاب های مقرر در ماده (2) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (1) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (1) آیین نامه معاملات شهرداری تهران... (( کلان شهرهای ایران))
    بودجه پیشنهادی سال 1397 سازمانها وشرکت های تابعه شهرداری (اکسل)... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری در سوءاستفاده از عابر بانکها... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخ 28/5/93... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    معرفی مدل مناسب انتقال نانوفناوری سطوح خودتمیزشونده به شهرداری‌ها... (( کلان شهرهای ایران))
    اصلاح تصویب نامه شماره 149129/ت 51563 هـ مورخ 93/12/6... (( کلان شهرهای ایران))
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))