• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث دوازدهم مقررات ملّی: ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    پیاده سازی مکاتبات اداری در سیستم شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث بیست و دوم مقررات ملّی ساختمان: مراقبت و نگهداری از ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    دریافت توکن دیجیتال... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    مبحث چهاردهم مقررات ملّی: ساختمان تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    ورود اطلاعات صحیح در موقع ثبت درخواست... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان: صرفه جویی درمصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل شهری فاز اول اتوبوسرانی... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    نحوه برداشت پله غیر مسقف... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    لیست همکاران محترم بازرسی مستقر در مناطق... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))