• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    عوارض پیشروی طولی... (( منطقه یک ))
    مبحث چهاردهم مقررات ملّی: ساختمان تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان: صرفه جویی درمصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    دریافت توکن دیجیتال... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ورود اطلاعات صحیح در موقع ثبت درخواست... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل شهری فاز اول اتوبوسرانی... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    لیست همکاران محترم بازرسی مستقر در مناطق... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    نحوه برداشت پله غیر مسقف... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه صدور پروانه ساختمانی (موضوع قانون اصلاح ماده 5 بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))