• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    مبحث بیست و دوم مقررات ملّی ساختمان: مراقبت و نگهداری از ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    پیاده سازی مکاتبات اداری در سیستم شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث چهاردهم مقررات ملّی: ساختمان تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    دریافت توکن دیجیتال... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان: صرفه جویی درمصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    ورود اطلاعات صحیح در موقع ثبت درخواست... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل شهری فاز اول اتوبوسرانی... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    لیست همکاران محترم بازرسی مستقر در مناطق... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه برداشت پله غیر مسقف... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه یک ))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))