• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل شهری فاز اول اتوبوسرانی... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    دریافت توکن دیجیتال... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض کسری پارکینگ... (( منطقه یک ))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لیست همکاران محترم بازرسی مستقر در مناطق... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    جریمه بدون پروانه... (( منطقه یک ))
    عوارض پیشروی طولی... (( منطقه یک ))
    فایل اموزشی فرایند صدور گواهی انتقال اپارتمان (شهروند سپاری)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    نحوه برداشت پله غیر مسقف... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))