• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    نحوه برداشت پله غیر مسقف... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    دریافت توکن دیجیتال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    عوارض پیشروی طولی... (( منطقه یک ))
    فایل اموزشی فرایند صدور گواهی انتقال اپارتمان (شهروند سپاری)... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    عوارض کسری پارکینگ... (( منطقه یک ))
    چک لیست بروز آوری شده کمیسیون ماده صد... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    جریمه بدون پروانه... (( منطقه یک ))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))