• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    لیست همکاران محترم بازرسی مستقر در مناطق... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    دریافت توکن دیجیتال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    نحوه برداشت پله غیر مسقف... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض پیشروی طولی... (( منطقه یک ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    فایل اموزشی فرایند صدور گواهی انتقال اپارتمان (شهروند سپاری)... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض کسری پارکینگ... (( منطقه یک ))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    جریمه بدون پروانه... (( منطقه یک ))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))