• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    مبحث چهاردهم مقررات ملّی: ساختمان تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان ... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض پیشروی طولی... (( منطقه یک ))
    مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    فایل اموزشی فرایند صدور گواهی انتقال اپارتمان (شهروند سپاری)... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    عوارض کسری پارکینگ... (( منطقه یک ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))