• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    توضیحات پروانه ساختمانی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض پیشروی طولی... (( منطقه یک ))
    دریافت توکن دیجیتال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    فایل اموزشی فرایند صدور گواهی انتقال اپارتمان (شهروند سپاری)... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض کسری پارکینگ... (( منطقه یک ))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))