•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه فناوری اطلاعات
    تلفن :38929142
    آدرس :بلوار معلم بین 36 و چهارراه دانشجو پلاک 996
    جنسیست : کامپیوتر-امور مالی
    مؤسس : خوهران
    : ناهید نژاد علی
    : 0
    تلفن :38440663
    آدرس :خیابان دانشگاه 25 انتهای گلستان غربی پلاک 349.1
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : تکتم رنجبران
    : 0
    تلفن :38535877
    آدرس :خیابان بهار نبش بهار 48 پلاک 139
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : مریم کاشی پز قدسی
    تلفن :33855236
    آدرس :سیدی- بلوار صبا بین صبا 11پلاک 7
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : صدیقه حیدری لوجلی
    تلفن :33689122
    آدرس :مقابل مصلی 20 پلاک 11
    جنسیست : فناوری اطلاعات - امورمالی و بازرگانی
    مؤسس : خواهران
    : سید حسین کوششی
    : 0
    تلفن :36031073
    آدرس :بلوار سجاد بزرگمهر جنوبی 12.1 پلاک 26
    جنسیست : کامپیوتر-امور مالی
    مؤسس : خواهران
    : آمنه ارفع
    : 0
    تلفن :32722272-3
    آدرس :سی متری طلاب - مفتح 2 - قطعه چهارم سمت چپ - پلاک 216
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : علی حاتمی سید آباد
    تلفن :32760550
    آدرس :سی متری طلاب - مفتح 5 پلاک 152
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : مرضیه حاتمی سید آباد
    تلفن :38492674
    آدرس :دانشگاه 29
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : زهرا مروی
    : 0
    تلفن :37658587
    آدرس :بلوار سازمان آب بلوار هجرت بین 8و10 پلاک 96
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : داود زهدی
    تلفن :38403779
    آدرس :خیابان راهنمایی - بین راهنمایی 2و4 - پلاک 261
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : حسن کفشدار طوسی
    تلفن :38780490
    آدرس :بین دهخدا6و8 پلاک 209
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : محمد یزدی
    : 0
    تلفن :38433656
    آدرس :خیابان راهنمایی - راهنمایی 13 - پلاک 5
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : مهدی تاتار
    تلفن :37658191
    آدرس :کوی امیر 20 متری یزداندوست روبروی بانک صادرات
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : نرگس نیکوکار
    تلفن :38842521
    آدرس :بلوار وکیل آباد بین 8و10 پلاک 90
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : فاطمه سرطائی
    تلفن :36068741
    آدرس :بلوار وکیل آباد-وکیل آباد23- جنب دورخانه دکتر انسان
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : حشمت غلامپور
    تلفن :32256164
    آدرس :بلوار راه اهن بین کامیاب 6و8
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : نعمانی جواد
    تلفن :38533838
    آدرس :امام رضا 31پلاک 6
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : محمدرضا آخوندی
    تلفن :38471520
    آدرس :کلاهدوز 1 پلاک 22
    جنسیست : فناوری اطلاعات -کنترل ابزار دقیق - الکتذونیک - برق
    مؤسس : خواهران
    : بهاره رهنما
    : 0
    تلفن :38400757
    آدرس :خیابان احمداباد-خیابان -رضا 1 پلاک 32
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : سیمین پریسای
    تلفن :37327959
    آدرس :بلوار عبدالمطلب عبدالمطلب 3/2 پلاک 55
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : مریم مجرد سیوکی
    تلفن :38443371
    آدرس :مصلی 6 پلاک 7
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : مینا عیدی
    تلفن :36232741
    آدرس :شهرک شهید رجایی حر17 - طبقه فوقانی بانک انصار
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : ابوالفضل رمضانی
    تلفن :38533838
    آدرس :امام رضا 31 پلاک 6
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : وحیدقرائی
    تلفن :37632993
    آدرس :بلوار فردوسی ابتدای ثمانه
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : مجید باقری دانشور
    تلفن :37632993
    آدرس :بلوار فردوسی ابتدای ثمانه
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : مجید باقری دانشور
    تلفن :32222766
    آدرس :نبش چهارراه خواجه ربیع - مقابل بانک ملت
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : مجید حیدری فرد
    تلفن :36045081
    آدرس :بلوار استقلال نبش استقلال 4پلاک 11
    جنسیست : کامپیوتر-امور مالی- عمران
    مؤسس : خواهران
    : مریم اسلامی
    : 0
    تلفن :36639567
    آدرس :مقابل شریعتی 54 –طبقه 1- داروخانه دکتر کوهرخی
    جنسیست : کامپیوتر- امورمالی
    مؤسس : برادران
    : وحید احمدی
    : 0
    تلفن :32764797
    آدرس :بین طبرسی 46و 48 پلاک 1
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : راضیه انصاری نژاد
    تلفن :36066360
    آدرس :آزادشهر -بین امامت 32 و 34 -جنب پل هوایی -طبقه بالای بانک صادرات -طبقه 1-
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : علی رمضانی
    تلفن :34372356
    آدرس :شاندیز- روستای ویرانی ویرانی 39 کاردانش 8 مجتمع فرهنگی شکوفا
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : صفیه ازغن
    تلفن :38285662
    آدرس :بین مطهری جنوبی 11 و 13 پلاک 143
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : جواد محمد شاهی مقدم
    تلفن :33730521
    آدرس :شهرک شهیدرجایی بین حر 18و20 جنب موبایل فروشی
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : زهرا اسدپور
    تلفن :38406111
    آدرس :راهنمایی7 پلاک7
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : سمیه دافعی
    تلفن :38418066
    آدرس :راهنمایی 24 پلاک 10
    جنسیست : فناوری اطلاعات امورمالی بازرگانی
    مؤسس : خواهران
    : محبوبه زرکش
    : 0
    تلفن :38430325
    آدرس :سه راه راهنمایی - راهنمایی 2 پلاک 289
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : فاطمه امیرگیلکی
    تلفن :38694064
    آدرس :بلوار وکیل آباد - وکیل آباد 20 - پلاک 20
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : محمد امیرفخریان
    تلفن :36095593
    آدرس :بین استقلال 2 و4- پلاک 6
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : قاسم عظیمی
    تلفن :32113141
    آدرس :حدفاصل طبرسی شمالی 5 و 7
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : فرهاد محبی
    : 0
    تلفن :38780490
    آدرس :بلوارپیروزی بین دهخدا6و8 پلاک 209
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : طیبه یزدی
    : 0
    تلفن :36639567
    آدرس :مقابل شریعتی 54 –طبقه 1- داروخانه دکتر کوهرخی
    جنسیست : فناوری اطلاعات امورمالی بازرگانی
    مؤسس : خواهران
    : نکیسا نظرخانی
    : 0
    تلفن :38928545
    آدرس :بلوار معلم -بین معلم 34 و 36 -جنب بانک سپه
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : مرضیه غفوری یزدی
    تلفن :33855236
    آدرس :سیدی - صبا 11 - قطعه چهارم پلاک 7
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : مهدی عبداللهی
    تلفن :38432666
    آدرس :حدفاصل میدان تقی آباد و چهارراه دکترا -دانشگاه 29
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : کنعانی کاس احمدانی مسعود
    تلفن :38689802
    آدرس :بلوار پیروزی حاشیه میدان هنرستان پلاک 1450
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : ملیحه مهدی پور
    تلفن :38455404
    آدرس :حدفاصل بین میدان شریعتی و خیابان کفایی پلاک 461
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : امینه نوعی قالیباف
    تلفن :37288610
    آدرس :چهارراه عبدالمطلب جنب داروخانه دکتر اخباری
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : خواهران
    : مهری افشار
    تلفن :38418066
    آدرس :راهنمایی 24 پلاک 10
    جنسیست : فناوری اطلاعات عمران
    مؤسس : خواهران
    : زهرا سپهری
    : 0
    تلفن :36093570
    آدرس :چهارراه آزادشهر-نبش امامت 28
    جنسیست : فناوری اطلاعات
    مؤسس : برادران
    : امیر حجت صابونچی
    تلفن :38929142
    آدرس :بلوار معلم بین 36 و چهارراه دانشجو پلاک 996
    جنسیست : خوهران
    مؤسس : ناهید نژاد علی
    تلفن :38440663
    آدرس :خیابان دانشگاه 25 انتهای گلستان غربی پلاک 349.1
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : تکتم رنجبران
    تلفن :38535877
    آدرس :خ بهار نبش بهار 48 پ 139
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مریم کاشی پز قدسی
    تلفن :33855236
    آدرس :سیدی- بلوار صبا بین صبا 11پ 7
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : صدیقه حیدری لوجلی
    تلفن :33689122
    آدرس :مقابل مصلی 20 پلاک 11
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : سید حسین کوششی
    تلفن :36031073
    آدرس :بلوار سجاد بزرگمهر جنوبی 12.1 پلاک 26
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : آمنه ارفع
    تلفن :32722272-3
    آدرس :سی متری طلاب - مفتح 2 - قطعه چهارم سمت چپ - پلاک 216
    جنسیست : برادران
    مؤسس : علی حاتمی سید آباد
    تلفن :32760550
    آدرس :سی متری طلاب - مفتح 5 پ 152
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مرضیه حاتمی سید آباد
    تلفن :38492674
    آدرس :دانشگاه 29
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا مروی
    تلفن :37658587
    آدرس :بلوار سازمان آب بلوار هجرت بین 8و10 پ 96
    جنسیست : برادران
    مؤسس : داود زهدی
    تلفن :38403779
    آدرس :خ راهنمایی - بین راهنمایی 2و4 - پلاک 261
    جنسیست : برادران
    مؤسس : حسن کفشدار طوسی
    تلفن :38780490
    آدرس :بین دهخدا6و8 پ 209
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمد یزدی
    تلفن :38433656
    آدرس :خیابان راهنمایی - راهنمایی 13 - پلاک 5
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مهدی تاتار
    تلفن :37658191
    آدرس :کوی امیر 20 متری یزداندوست روبروی بانک صادرات
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : نرگس نیکوکار
    تلفن :38842521
    آدرس :بلوار وکیل آباد بین 8و10 پلاک 90
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه سرطائی
    تلفن :36068741
    آدرس :بلوار وکیل آباد-وکیل آباد23- جنب دورخانه دکتر انسان
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : حشمت غلامپور
    تلفن :32256164
    آدرس :بلوار راه اهن بین کامیاب 6و8
    جنسیست : برادران
    مؤسس : نعمانی جواد
    تلفن :38533838
    آدرس :امام رضا 31پلاک 6
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : محمدرضا آخوندی
    تلفن :38471520
    آدرس :کلاهدوز 1 پلاک 22
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : بهاره رهنما
    تلفن :38400757
    آدرس :خیابان احمداباد-خیابان -رضا 1 پلاک 32
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : سیمین پریسای
    تلفن :37327959
    آدرس :بلوار عبدالمطلب عبدالمطلب 3/2 پ 55
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم مجرد سیوکی
    تلفن :38443371
    آدرس :مصلی 6 پ7
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مینا عیدی
    تلفن :36232741
    آدرس :شهرک شهید رجایی حر17 - طبقه فوقانی بانک انصار
    جنسیست : برادران
    مؤسس : ابوالفضل رمضانی
    تلفن :38533838
    آدرس :امام رضا 31 پ 6
    جنسیست : برادران
    مؤسس : وحیدقرائی
    تلفن :37632993
    آدرس :بلوار فردوسی ابتدای ثمانه
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مجید باقری دانشور
    تلفن :37632993
    آدرس :بلوار فردوسی ابتدای ثمانه
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مجید باقری دانشور
    تلفن :32222766
    آدرس :نبش چهارراه خواجه ربیع -مقابل بانک ملت
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مجید حیدری فرد
    تلفن :36045081
    آدرس :بلوار استقلال نبش استقلال 4پلاک 11
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم اسلامی
    تلفن :36639567
    آدرس :مقابل شریعتی 54 –طبقه 1- داروخانه دکتر کوهرخی
    جنسیست : برادران
    مؤسس : وحید احمدی
    تلفن :32764797
    آدرس :بین طبرسی 46و 48 پ 1
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : راضیه انصاری نژاد
    تلفن :36066360
    آدرس :آزادشهر -بین امامت 32 و 34 -جنب پل هوایی -طبقه بالای بانک صادرات -طبقه 1-
    جنسیست : برادران
    مؤسس : علی رمضانی
    تلفن :34372356
    آدرس :شاندیز- روستای ویرانی ویرانی 39 کاردانش 8 مجتمع فرهنگی شکوفا
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : صفیه ازغن
    تلفن :38285662
    آدرس :بین مطهری جنوبی 11 و 13 پ 143
    جنسیست : برادران
    مؤسس : جواد محمد شاهی مقدم
    تلفن :33730521
    آدرس :شهرک شهیدرجایی بین حر 18و20 جنب موبایل فروشی
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا اسدپور
    تلفن :38406111
    آدرس :راهنمایی7 پلاک7
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : سمیه دافعی
    تلفن :38418066
    آدرس :راهنمایی 24 پلاک 10
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : محبوبه زرکش
    تلفن :38430325
    آدرس :سه راه راهنمایی - راهنمایی 2 پلاک 289
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه امیرگیلکی
    تلفن :38694064
    آدرس :بلوار وکیل آباد - وکیل آباد 20 - پلاک 20
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمد امیرفخریان
    تلفن :36095593
    آدرس :بین استقلال 2 و4- پلاک 6
    جنسیست : برادران
    مؤسس : قاسم عظیمی
    تلفن :32113141
    آدرس :حدفاصل طبرسی شمالی 5 و 7
    جنسیست : برادران
    مؤسس : فرهاد محبی
    تلفن :38780490
    آدرس :بلوارپیروزی بین دهخدا6و8 پ 209
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : طیبه یزدی
    تلفن :36639567
    آدرس :مقابل شریعتی 54 –طبقه 1- داروخانه دکتر کوهرخی
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : نکیسا نظرخانی
    تلفن :38928545
    آدرس :بلوار معلم -بین معلم 34 و 36 -جنب بانک سپه
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مرضیه غفوری یزدی
    تلفن :33855236
    آدرس :سیدی - صبا 11 - قطعه چهارم پ 7
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مهدی عبداللهی
    تلفن :38432666
    آدرس :حدفاصل میدان تقی آباد و چهارراه دکترا -دانشگاه 29
    جنسیست : برادران
    مؤسس : کنعانی کاس احمدانی مسعود
    تلفن :38689802
    آدرس :بلوار پیروزی حاشیه میدان هنرستان پلاک 1450
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : ملیحه مهدی پور
    تلفن :38455404
    آدرس :حدفاصل بین تقی آباد و خ کفایی پ 461
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : امینه نوعی قالیباف
    تلفن :37288610
    آدرس :چهارراه عبدالمطلب جنب داروخانه دکتر اخباری
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مهری افشار
    تلفن :38418066
    آدرس :راهنمایی 24 پلاک 10
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا سپهری
    تلفن :36093570
    آدرس :چهارراه آزادشهر-نبش امامت 28
    جنسیست : برادران
    مؤسس : امیر حجت صابونچی