•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی بازارهای ارزاق عمومی و میوه و تره بار
    تلفن :38220740
    آدرس : بلوارپیروزی،بلوار سرافرازان،بعدازمیدان یادگاران
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36580114
    آدرس : بلوار آزادی 95 ، نبش حشمتی 5
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32760334
    آدرس : بلوار مجلسی غربی – بلوار ابوذر – نبش ابوذر 10
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36639398
    آدرس : قاسم آباد - نبش استاد یوسفی 1
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35313761
    آدرس : الهیه25-بعداز تقاطع اول-روبروی مسجد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38670009
    آدرس : بلوار دانشجو نرسیده به بزرکراه امام علی )ع(
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37423591
    آدرس : خواجه ربیع – پشت پایانه مسافربری کلات
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36642006
    آدرس : قاسم آباد - چهارراه مخابرات
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32115553
    آدرس : خیابان پنجتن 45 نبش بوکانی 2
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38652758
    آدرس : بلوار پیروزی – بین پیروزی 73 و 75
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33438160
    آدرس : چهارراه مقدم فرودگاه – مقابل شهرداری منطقه 7
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38470325
    آدرس : انتهای جهان آرا – جنب پایانه اتوبوسرانی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33444118
    آدرس : بلوار چمن تقاطع شیرودی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36224666
    آدرس : قاسم آباد - انتهای بلوار حجاب
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38840019
    آدرس : بلوارصارمی –بین هاشمیه و هنرستان-صارمی30
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38710073
    آدرس : بلوار پیروزی – ابتدای شهرک طالقا نی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :*****
    آدرس : الهیه- بین امیریه 21 و 23
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33855530
    آدرس : شهرک عسکریه – ابتدای بلوار ثامن
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37628393
    آدرس : بلوار طوس سه راه کارخانه قند
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35233970
    آدرس : قاسم آباد ، بلوار شریعتی ، شریعتی 58
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33810085
    آدرس : سیدی – بلوار صبا – صبا 69
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38670008
    آدرس : بلوار وکیل آباد – نرسیده به صدف – جنب محیط زیست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32151946
    آدرس : طبرسی شمالی 12
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37576260
    آدرس : بلوار عبدالمطلب ، بین 13 و 15
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38838210
    آدرس : بلوار پیروزی - کوثر جنوبی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :*****
    آدرس : خیابان مجد - بین مجد 1 و3
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38405549
    آدرس : سه راه ادبیات - خیابان اسدا... زاده
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :*****
    آدرس : بلوار اندیشه – خیابان شهید مشکینی-مقابل مشکینی 28
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :*****
    آدرس : بلوار احمد آباد ـ ابتدای خیابان ملاصدرا ـ طبقه زیرین پاساژ کتاب
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37232095
    آدرس : سه راه کاشانی جنب پارک کودک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37630422
    آدرس : بلوار جانباز تقاطع بلوار ساجدی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35227401
    آدرس : جاهدشهر - جنب پارک بوستان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37525222
    آدرس : بلوار عبدالمطلب تقاطع شفا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33651049
    آدرس : بلوار وحدت – روبروی پارک وحدت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37576874
    آدرس : بلوار هدایت . بین هدایت 10 و 12
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35024464
    آدرس :بلوار وکیل آباد - نبش وکیل آباد 68
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32519650
    آدرس :بلوارمیرزا کوچک خان – نبش میرزاکوچک خان 24
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36671115
    آدرس :کیلومتر 5 جاده مشهد قوچان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :