•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دادگاه عمومی حقوقی
    تلفن :37295266و37299575و37298992
    آدرس :بلوار شهید قرنی، حد فاصل چهارراه ابوطالب و چهارراه میدان بار
    نوع محاکم : عمومی- کیفری
    رسیدگی : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ احمدآباد، ۲٫ نجفی، ۳٫ سناباد
    تعداد شعب :  دادگاه کیفری: شعبه ۱۱۸ تا ۱۲۲ بازپرسی؛ ۵۰۱ تا ۵۰۵ دادیاری؛ ۵۲۱ تا ۵۳۱
    حوزه تحت پوشش: -
    تلفن :9و32222151
    آدرس :مستقر در دادگستری مرکز واقع در ابتدای بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)
    نوع محاکم : نوع دادگاه عمومی – کیفری
    رسیدگی : رسیدگی به شکایات کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ هاشمی نژاد، ۲٫ فیاض بخش، ۳٫ پایانه، ۴٫ راه آهن،۵٫ ۲۴طبرسی، ۶٫ رسالت (خواجه ربیع)
    تعداد شعب : دادگاه کیفری: شعبه ۱۰۱ تا ۱۰۵ بازپرسی؛ شعبه ۲۰۱ تا ۲۰۴ دادیاری؛ شعبه ۲۲۱ تا ۲۳۰ و شعبه ۱ مدنی
    حوزه تحت پوشش: -
    تلفن :4و38460370
    آدرس :خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب
    نوع محاکم : عمومی- کیفری
    رسیدگی : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ جهاد، ۲٫ رضاشهر، ۳٫ سیدی
    تعداد شعب : دادگاه کیفری: شعبه ۱۲۸ تا ۱۳۰ بازپرسی؛ شعبه ۷۰۱ تا ۷۰۳ دادیاری؛ شعبه ۷۲۱ تا ۷۲۶
    حوزه تحت پوشش: -
    تلفن :4و38680802و8680990
    آدرس :بلوار وکیل آباد، اول شهرک صدف
    نوع محاکم : عمومی- کیفری
    رسیدگی : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون
    تعداد شعب : دادگاه عمومی- کیفری: شعبه ۱۲۳ تا ۱۲۶ و شعبه ۱۳۱بازپرسی؛ شعبه ۶۰۱ تا ۶۰۵دادیاری؛ ۶۲۱ تا ۶۳۱
    حوزه تحت پوشش: کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ قاسم آباد، ۲٫ شهرک ناجا، ۳ .الهیه، ۴٫ سجاد، ۵٫ هفت تیر(آب و برق) پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ سلطان آباد، ۲٫ انداد، ۳٫ فردوسی، ۴٫ کاظم آباد
    تلفن :9و33440477
    آدرس :خیابان گاراژدارها، بین کوشش ۲۷ و ۲۹
    نوع محاکم : عمومی- کیفری
    رسیدگی :  رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون
    تعداد شعب :  دادگاه کیفری: شعبه ۱۱۲ تا ۱۱۷ بازپرسی؛ شعبه ۴۰۱ تا ۴۰۵ دادیاری؛ شعبه ۴۲۱  تا ۴۳۱
    حوزه تحت پوشش: کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ کوی پلیس، ۲٫ بانوان، ۳٫ مصلی، ۴٫ شهید رجایی،۵٫ شهید باهنر، ۶٫ گلشهر، ۷٫ طرق، ۸٫ فرودگاه. پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ آبروان، ۲٫ اسلام قلعه، ۳٫ امام تقی،۴٫ ایست و بازرسی اسماعیل آباد، ۵٫ هلالی، ۶٫ میامی.
    تلفن :5و38425021
    آدرس :خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب
    نوع محاکم : -
    رسیدگی : -
    تعداد شعب : -
    حوزه تحت پوشش: حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد
    تلفن :32239890
    آدرس :خیابان مدرس، مدرس ۲
    نوع محاکم : -
    رسیدگی : -
    تعداد شعب : -
    حوزه تحت پوشش:  تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد
    تلفن :5و38539021
    آدرس :نبش خیابان آخوند خراسانی ۲۶
    نوع محاکم : دادگاه کیفری
    رسیدگی : -
    تعداد شعب : -
    حوزه تحت پوشش:  تمام مجتمع های قضایی شهر مشهد
    تلفن :2و33681070و32239600
    آدرس :ابتدای خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز
    نوع محاکم : عمومی – کیفری
    رسیدگی : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ امام رضا، ۲٫ نواب، ۳٫ شهید آستانه پرست، ۴٫ بانوان ثامن
    تعداد شعب : دادگاه کیفری: شعبه ۱۰۶ و ۱۰۹ بازپرسی؛ ۳۰۱ و ۳۰۲ دادیاری؛ ۳۲۱ تا ۳۲۵ و شعبه ۸ دادگاه انقلاب
    حوزه تحت پوشش: -
    تلفن :4و38460360
    آدرس :خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، پشت دادگاه انقلاب
    نوع محاکم : دادگاه تجدید نظر
    رسیدگی : -
    تعداد شعب : تعداد شعب: ۱ الی ۱۸
    حوزه تحت پوشش:  کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی
    تلفن :5و38425021
    آدرس :خیابان کوهسنگی، میدان الندشت
    نوع محاکم : دادسرای عمومی و انقلاب
    رسیدگی :  دادگاه انقلاب
    تعداد شعب : دادگاه کیفری: شعبه ۱ تا ۷ بازپرسی؛ شعبه ۹۰۱ تا ۹۰۵ دادیاری؛ شعبه ۹۲۱ تا ۹۲۶
    حوزه تحت پوشش:  با محدوده تمام کلانتری ها و پاسگاه های برون شهری مشهد مقدس
    تلفن :5و33661280
    آدرس :بلوار وحدت، اول رضائیه
    نوع محاکم : دادگاه عمومی – حقوقی
    رسیدگی : رسیدگی به انواع دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها،…
    تعداد شعب :  ۲۳ شعبه، از شعبه ۲ تا ۲۴
    حوزه تحت پوشش:  ضلع شرقی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خواجه ربیع
    تلفن :7و38823651
    آدرس :بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۸
    نوع محاکم : عمومی- کیفری
    رسیدگی : دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، مفاسد اجتماعی و اقتصادی، رباخواری و ….
    تعداد شعب : دادگاه کیفری: شعبه ۱۳۳ تا ۱۳۶ و شعبه ۱۰۸ بازپرسی؛ شعبه ۸۰۱ تا ۸۱۰ دادیاری؛ شعبه ۸۲۱ تا ۸۲۹
    حوزه تحت پوشش: مجتمع ویژه با محدوده تمام پاسگاه ها و کلانتری های برون و درون مرزی مشهد مقدس
    تلفن :6و34226122
    آدرس :اول طرقبه
    نوع محاکم : حقوقی- کیفری
    رسیدگی : رسیدگی به انواع دعاوی حقوقی و جرائم گوناگون
    تعداد شعب : دادگاه کیفری: شعبه ۱۳۲ و دادگاه حقوقی؛ شعبه ۴۷ و ۴۸ بازپرسی؛ شعبه ۹۵۱ و ۹۵۲ دادیاری؛ شعبه ۹۶۱ تا ۹۶۳
    حوزه تحت پوشش: کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ طرقبه، ۲٫ شاندیز پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ ویرانی، ۲٫ حصارگلستان
    تلفن :6و37527531
    آدرس :بلوار شفا، نبش شفا ۳۰
    نوع محاکم : دادگاه عمومی- حقوقی
    رسیدگی : رسیدگی به دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها، امورحسبی، و غیره
    تعداد شعب :  ۲۳ شعبه، از شعبه ۲۶ تا ۴۶ و شعبه ۴۹ و ۵۰
    حوزه تحت پوشش: ضلع غربی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خیابان خواجه ربیع