•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دفاتر بیمه ایران
    تلفن :37321231
    آدرس :خیابان گاز نرسیده به گاز ۲ پلاک ۷۴ و ۷۶     کد پستی : 9147813857    
    نمابر : 09151108577  
    : -
    تلفن :38825533 
    آدرس : بلوار هاشمیه بین هاشمیه 14 و 16     کد پستی : ۹۱۸۶۹۳۳۴۵۸       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : خیابان آخوند خراسانی نبش خراسانی ۸ پلاک ۸۹۶ طبقه همکف      کد پستی : ۹۱۶۳۹۳۳۷۹۷   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس :میدان ضد بین جمهوری ۱و۳ پلاک ۵     کد پستی : ۹۱۳۹۴۳۵۳۹۹  
    نمابر : -
    : -
    تلفن : 32214562 
    آدرس : خیابان هاشمی نژاد نبش ۲۷ (مهاجر بعد)     کد پستی : ۹۱۹۵۶۶۴۴۹۵         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  38413378
    آدرس :خیابان امیر کبیر, بین خ پارس و همت سمت چپ         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی بعد از تقاطع آب و برق مقابل پیروزی ۵۶     کد پستی : ۹۱۷۸۸۳۴۵۴۳   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  38590154
    آدرس :خیابان دانش غربی ۱۱ پاساژ فدک پلاک ۴۲      کد پستی : ۹۱۸۹۸۵۵۵۱۶         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :36064692  
    آدرس : بلوار وکیل آباد, ابتدای بلوار سیدرضی سمت چپ جنب عکاسی     کد پستی : 9188843458      
    نمابر : -
    : -
    تلفن :32228136 
    آدرس : چهارراه مقدم طبرسی ابتدای دریادل        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :32591848 
    آدرس :, گلشهر بین گلشهر 9 و 11 پلاک 333     کد پستی : 9156955993        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : بلوار شهید رستمی نبش شهیدرستمی ۲۲     کد پستی : ۹۱۶۴۸۵۶۳۷۵  
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : سرخس - مقابل م بار رضوی      کد پستی : ۹۱۶۵۸۹۶۸۸۵  
    نمابر : -
    : -
    تلفن :38676029
    آدرس :بین هنرستان ۱۵و۱۷ پلاک۱۱۳        
    نمابر : 9155003934
    : -
    تلفن :37333107
    آدرس : مطهری شمالی نبش مطهری شمالی 47     کد پستی : 9187713997        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :37264803 
    آدرس : بلوار ابوطالب بین ابوطالب 17 و19    
    نمابر : -
    : -
    تلفن :    36093937 
    آدرس : سه راه کوکا     کد پستی : 9188873999      
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   38517250 
    آدرس :میدان امام رضا خیابان رازی نبش رازی 10     کد پستی : ۹۱۸۸۶۶۳۸۱۹       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :32725717
    آدرس : بلوار طبرسی نبش چهارراه گاز شرقی     کد پستی : 9187713997         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : بلوار توس بین توس ۴۲و۴۴      کد پستی : ۹۱۹۸۷۱۷۶۳۷   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :38515019   
    آدرس : خیابان خرمشهر بین م عدل خمینی و میدان ضد طبقه فوقانی نمایشگاه پیشرو پلاک 178     
    نمابر : -
    : -
    تلفن :36034312
    آدرس :سید رضی ۵۲ پلاک۳۳۱     کد پستی : 9188753345       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   38412651
    آدرس :, بلوار شهید قرنی روبروی تی بی تی سابق نبش پاساژ شهمیزاد پ 26        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   36658380
    آدرس : ابتدای جاده سنتو نبش امام هادی 20     کد پستی : 9193816713        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : بلوار معلم بین معلم ۳ و چهارراه آزاد شهر پلاک ۱۵۷     کد پستی : ۹۱۸۸۶۱۶۳۸۹  
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : میدان شهدا خیابان هاشمی نژاد نبش هاشمی نژاد ۱۱     کد پستی : ۹۱۴۵۶۳۳۱۹۷    
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   38413442
    آدرس : خیابان سلمان فارسی بین سلمان فارسی یک و دو پلاک 172 2     کد پستی : 9136933389        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس :بلوارکوثرکوثر۷   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  33430957 
    آدرس : رستمی بین رستمی 61 و 63 پلاک 657     کد پستی : ۹۱۸۴۸۶۸۵۴۱        
    نمابر : -
    : -
    تلفن : 37249291و32255463
    آدرس : خیابان خواجه ربیع - 4چهارراه بلوار راه آهن - جنب دامپزشکی - طبقه فوقانی   
    نمابر : 09156486965   
    :    37249291  
    تلفن :32708558
    آدرس :,‌ طلاب بلوار رسالت بین رسالت 19 و21     کد پستی : ۹۱۸۳۸۵۳۵۱۸         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :38515471
    آدرس : پایانه مسافربری امام رضا سالن 9 اتاق 203     کد پستی : 9188983469        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :37392580  
    آدرس :. میدان امام حسین . خیابان خواجه ربیع . روبروی 20 متری بلال . جنب مسجد فاطمه الزهرا     
    نمابر : -
    :     37318500   
    تلفن :38435142
    آدرس :احمد آباد سه ره راهنمایی پاساژ قسطنطنیه طبقه۳ واحد ۲۰۱         
    نمابر : 9151158415
    : -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان احمد آباد بلوار ملاصدرا ۱۳ پلاک ۶۱     
    نمابر : 09155099056 
    : -
    تلفن :38699983
    آدرس :, بلوار وکیل آباد 64 و۶۶ پلاک ۹     کد پستی : 9179783613        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :33416851  
    آدرس : چهارراه نخربسی پلاک 457       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  36610048
    آدرس : قاسم آباد بلوارشاهد بعد از شاهد 67         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   33414213و 33434052   
    آدرس : خیابان کوشش- کوشش 4- پلاک 170  
    نمابر : -
    : -
    تلفن :32735603 
    آدرس : خیابان طلاب خیابان دریا نبش وحید 14     کد پستی : ۹۱۴۹۴۳۷۵۳۳     
    نمابر : -
    :    32735603   
    تلفن :-
    آدرس : احمد آباد بلوار ملاصدرا طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین طبقه سوم         
    نمابر : 09135138545 
    : -
    تلفن :-
    آدرس : بلوار پیروزی بین پیروزی ۲۵ و ۲۳     کد پستی : ۹۱۷۷۸۹۶۵۸۵    
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   32739435 
    آدرس : طلاب بین سی متری و بیست متری     
    نمابر : -
    :    32739435   
    تلفن :  3643000و3655112  
    آدرس : بلوار وحدت, نبش وحدت 8       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   38590147  
    آدرس : میدان امام خمینی, جنب بانک ملت      
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  38824112 
    آدرس : بلوار وکیل آباد جنب درمانگاه ولیعصر       
    نمابر : -
    :   38614101   
    تلفن :  ۳6582508
    آدرس : قاسم آباد اندیشه داخل اندیشه 41 پلاک 16     کد پستی : 9189913111         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : رسالت - رسالت 20 متری قائم بین قائم 26 و28     کد پستی : 9174655938        
    نمابر :    09151251791
    : -
    تلفن :  36045525و33420117و38510701 
    آدرس : نخریسی جنب مسجد حقیقت روبروی مخابرات        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  32222528    
    آدرس : خیابان امام خمینی روبروی باغ ملی پلاک 470 طبقه دوم نبش کوچه سینما آسیا     
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس :خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان۶     کد پستی : 9188647318   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : قاسم آباد بین شاهد ۷۷ و چهارراه اندیشه پ ۳۵/۱۰     کد پستی : ۹۱۸۹۹۱۷۸۹۳   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :33422233
    آدرس :خیابان بهار جهارراه لشکر به طرف میدان ده دی ساختمان یلدا طبقه ۷     کد پستی : 9151327400         
    نمابر : 9151012957
    : -
    تلفن :   ۳7287300
    آدرس : میدان توحید خ سنایی نبش سنایی 17     کد پستی : 9187713997        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :33412620    
    آدرس :میدان ۱۷ شهریور بلوار شهید شیرودی نبش شیرودی ۶ پلاک ۱۱۸     کد پستی : ۹۱۶۷۹۴۳۱۹۱     
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  ۳۸۶۷۹۲۴۱ 
    آدرس : بلوار معلم نبش معلم ۵۹     کد پستی : 9188976739        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :32254912 
    آدرس :خیابان حجت بین تقاطع شهید هاشمی نژاد و تقاطع خواجه ربیع نبش حجت 12        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  36059884 
    آدرس :،ابتدای بلوارمعلم،مقابل درب شمالی پارک ملت، نرسیده به معلم 1     کد پستی : 9187713997        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   ۳8532099   
    آدرس :کوشش بین کوشش ۱۱ و۱۳     کد پستی : 9165653717     
    نمابر : -
    : -
    تلفن : 37253444 
    آدرس :,بلوار ابوطالب مقابل ابوطالب 8         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس بعدازتوس ۹۳ داخل پمپ بنزین سلطانی     کد پستی : 5879665551   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :38440140 
    آدرس :نبش سه راه راهنمائی ساختمان گل پلاک 11/1      
    نمابر : -
    :   38402829   
    تلفن :  38676029 
    آدرس : خیابان دکتر بهشتی مقابل بلوار نامجو        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :32234317
    آدرس : آزادی ، بهجت 24 جنب مسجد میلانی         
    نمابر : 9151048199
    : -
    تلفن :   32258192 
    آدرس : انتهای بلوار مدرس, مدرس 5 مقابل بنیاد شهید     کد پستی : ۹۱۳۳۹۱۷۷۷۷       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :37633527
    آدرس : ابتدای بلوار توس تقاطع چهارراه خیام شمالی     کد پستی : ۹۱۹۶۷۳۶۶۸۴          
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : بلوار معلم بین معلم ۲۳و چهارراه معلم پلاک ۳۱۱      کد پستی : ۹۱۸۷۹۸۳۱۳۷    
    نمابر : -
    : -
    تلفن : 36070089و36050220
    آدرس : بلوار امامت امامت 13 پلاک 113 طبقه سوم غربی     کد پستی : ۹۱۸۸۹۵۷۱۱۷      
    نمابر : 9155162137 
    : 36070082   
    تلفن :  32258237  
    آدرس : کوچه بیمارستان شاهین فر پاساژ اول ط دوم پ 36      
    نمابر : -
    :   32258237   
    تلفن :   37274078 
    آدرس :, خیابان مطهری شمالی بین مطهری 27 و 29     کد پستی : ۹۱۹۷۹۱۸۵۸۸       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : خیابان امام خمینی بین امام خمینی ۸۷ و ۸۹     کد پستی : ۹۱۷۴۸۳۸۵۵۳  
    نمابر : -
    : -
    تلفن :38680116
    آدرس : بلوار معلم معلم ۶۴و چهارراه ستاری     کد پستی : ۹۱۸۹۸۷۸۴۵۵        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :38788338 
    آدرس : رضاشهر, بلوار پیروزی بین بلوار پیروزی ۱۹و 21      کد پستی : ۹۱۷۷۷۷۳۵۸۵        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :    37632843
    آدرس :, بلوار سجاد ، بعد از چهارراه بهار ، ساختمان بهاران ،‌طبقه دوم ،‌ شماره 5     کد پستی : ۹۱۸۶۹۷۴۳۹۳       
    نمابر : -
    : -
    تلفن : 3۶۶۱۶۸۷۵  
    آدرس :قاسم آباد اندیشه بین ۱۲و۱۴ پلاک۲۴۰     کد پستی : 9189956517       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  3۲۷۰۹۸۸۸
    آدرس :بلواراول طبرسی بین طبرسی۶۰و۶۲     کد پستی : ۹۱۵۷۶۶۳۷۱۱         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  36624286 
    آدرس :قاسم آباد شهرک لشکر مقابل پمپ بنزین فلاحی ۴۰     کد پستی : ۹۱۸۵۸۳۵۵۳۴        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :36073044    
    آدرس :بلوار معلم 26 نبش چهارراه سوم پلاک 23     کد پستی : 91888     
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  38593080
    آدرس :میدان امام خمینی مقابل بیمارستان ناجا طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین     کد پستی : 9173613438        
    نمابر : 9154440288
    : -
    تلفن :   38428870  
    آدرس : سه راه ادبیات, روبروی جهاد دانشگاهی اسداله زاده۲ پلاک طبقه دوم 83     کد پستی : ۹۱۸۸۶۱۸۹۸۸      
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   32742021
    آدرس : بلوار اول طبرسی حاشیه میدان فجر        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  38433174 
    آدرس :خیابان سناباد غربی پلاک583        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  ۳7321285 
    آدرس : آیت اله عبادی بین عبادی 73 و 75     کد پستی : ۹۱۹۷۹۹۵۶۹۳        
    نمابر : -
    : -
    تلفن : ۳۸۵۴۱۶۳۹ 
    آدرس : آخوند خراسانی ابتدای آخوند 19 جنب مسجد بهمن     کد پستی : 9185679713         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  ۳8411992 
    آدرس : بلوارهفت تیر نبش هفت تیر ۷     کد پستی : ۹۱۸۷۱۵۷۹۴۴        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  33430653
    آدرس : خیابان نخریسی بلوار چمن بین چمن 18و20         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  ۳۲۱۷۸۱۰۸ 
    آدرس : بلوار دوم طبرسی بین طبرسی ۵ و۷     کد پستی : 9194894431        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   ۳8792779
    آدرس : بلوار پیروزی - پیروزی 20 خیابان 20متری حق شناس بین حق شناس 8 و 10 پلاک 1/116     کد پستی : 9177973669        
    نمابر : -
    : -
    تلفن :38453839 
    آدرس : پنجراه سناباد خ مجد مقابل شرکت فرش مشهد         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :37265370  
    آدرس : بلوار سازمان آب ابتدای بلوار قاضی طباطبایی       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :۳3769421 
    آدرس : شهرک شهید رجائی حر حد فاصل حر 17 و 19     کد پستی : 9187713997        
    نمابر : -
    : -
    تلفن : 38467038 
    آدرس : احمدآباد حدفاصل محتشمی و عارف طبقه فوقانی بانک تجارت      کد پستی : 9176875671         
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان ملاصدرا - ساختمان صدرا - طبقه ۲ - واحد ۲۰۱     کد پستی : 9185611111   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  38511191 
    آدرس : خیابان امام رضا, امام رضا 38       
    نمابر : -
    :   38511191   
    تلفن :  ۳8411995   
    آدرس : بسناباد ین سناباد 42 و 44 نرسیده به پنجراه سناباد ساختمان سونی     کد پستی : ۹۱۸۳۸۷۹۳۳۳      
    نمابر : -
    : -
    تلفن :   3728و7285342  
    آدرس :خیابان آبکوه نبش خیابان تورج 3      کد پستی : 91848۶۸۶۱۱      
    نمابر : -
    : -
    تلفن :32420201  
    آدرس : جاده سیمان - جاده سیمان نبش رسالت شمالی 102     کد پستی : ۹۱۵۵۸۳۶۴۹۳       
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس :, بلوار امامت, امامت 44 بین چهارراه هفتم و هشتم جنوبی پلاک 208  
    نمابر : -
    : -
    تلفن :-
    آدرس : بلوار وکیل آباد خیابان صدف بین صدف ۳و۵     کد پستی : ۹۱۸۸۹۴۴۳۱۴   
    نمابر : -
    : -
    تلفن :  ۳7631142 
    آدرس : بلوار فردوس, چهارراه خیام     کد پستی : 9136933389        
    نمابر : -
    : -