•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه رانندگی
    تلفن :-
    آدرس :طبرسی شمالی، بین طبرسی 11و13
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس : بلوار سرخس، بعد از میدان بار رضوی، دوربرگردان دوم
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار الهیه ، بتدای الهیه 15 جنب غذای آماده آرمان
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بین پل استقلال و قائم، بین آزادی40و42
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان شهیدعباسپور- بلوار حر- حر28 بین الوند52و54
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس : خیابان گاز، بین گاز15و17 جنب فروشگاه اتکا
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع، بلوار بهمن، نبش بهمن28
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوارجانباز، نبش جانباز13
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بین میدان ابوطالب و موسوی قوچانی(خیابان حر عاملی)
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع ، جاده کلات، ابتدای خلق آباد
    نوع گواهینامه : موتورسیکلت
    :
    تلفن :-
    آدرس :وکیل آباد، بعداز 4راه صدف، روبروی شهرداری منطقه11
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :وکیل آباد ، نبش وکیل آباد9
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس : خیابان مطهری شمالی ، بعداز مطهری شمالی 15
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای بلوار پیروزی، پیروزی 5 ، ابتدای بلوار رضوی پ19
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاضی طباطبائی16، پلاک9
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان تقی آباد، بعداز 4راه استانداری، جنب تالار یگانه
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :رضاشهر، پیروزی1 ، روبروی جام عسل
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد، بلوار شریعتی-بین 44و46
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :احمدآباد، بلوار بعثت بین ابوذرغفاری و رضا پ51
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :امام خمینی 88، نبش چهارراه اول
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار عبدالمطلب، نبش عبدالمطلب3
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوارتوس، بین توس 90و92
    نوع گواهینامه : موتورسیکلت
    :
    تلفن :-
    آدرس :صدمتری، مهرآباد، نبش خیابان عبادت
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد، چهارراه مخابرات ، امامیه 30
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :وکیل آباد، بلوارآب وبرق، خیابان 8شهریور7، پلاک317
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی اول، بین طبرسی 62و64
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :آزادی 95 ، روبروی پلیس راه امام هادی ، جنب مرکز مخابرات خاتم الانبیا
    نوع گواهینامه : موتورسیکلت
    :
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه نخریسی، نرسیده به 17 شهریور8
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار عبدالمطلب، بین عبدالمطلب 52و54
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس : بلوار پیروزی، بین 12و14
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :صیاد شیرازی ، صیاد20، پلاک4
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان بار نوغان ، رسالت55،جنب مسجد امام محمدتقی
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان شهدا، ابتدای خیابان خواجه ربیع، بین عبادی11و9
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه راه آهن، نبش عبادی42
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :نبش پنج تن 55
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سیدی، خیابان خلج، ب ین خلج 6و8
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد، بعدازدانش آموز، وکیل آباد29
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :خلج 12، ین شهید دائی 19 و 21
    نوع گواهینامه : موتورسیکلت
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس، میدان معراج، توس43
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوارمصلی، مصلی 7/1
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شاهد، شاهد38/4، نبش پیام 1
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب، چهارراه سیلو، مقابل بانک صادرت
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس، عداز سه راه دانش، بین توس82و84
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :وکیل آباد، بلوارهاشمیه، هاشمیه18، پلاک18
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم قوچان، بین دوست آباد30و32
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد، شهرک میعاد ، بین میعاد3و5
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار فرودگاه، پروین اعتصامی16
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مفتح، بین مفتح43و45
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شیرودی، نبش شیرودی11/1
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس : بین میدان تختی و چهاراه پل خاکی، پلاک 46
    نوع گواهینامه : پایه 3
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار میامی، کرامت 14، جنب مجتمع تجاری صدف
    نوع گواهینامه : موتورسیکلت
    :
    تلفن :-
    آدرس : طبرسی شمالی ، روبروی 51طبرسی 
    نوع گواهینامه : موتورسیکلت
    :