•  

      •  ارسال به     
      • فهرست اطلاعات مکانی دفاتر اسناد رسمی
        تلفن :37264821
        آدرس :خیابان مطهری جنوبی ، مقابل دبیرستان فرازی
        نام و نام خانوادگی : علی محمدزاده
        :
        تلفن :38540242
        آدرس :خیابان بهشتی ، بین بهشتی 9و11
        نام و نام خانوادگی : حسین شیر محمدی
        :
        تلفن :38425740
        آدرس :خیابان کوهسنگی - نبش کوهسنگی 3
        نام و نام خانوادگی : سید مسعود فکور قایینی
        :
        تلفن :38795303
        آدرس :بلوار پیروزی- بعد از میدان سلمان- نبش پیروزی 18- پلاک 68
        نام و نام خانوادگی : معصومه جهانگردی خیر آبادی
        :
        تلفن :38449572
        آدرس :خیابان سناباد -نرسیده به پنجراه سناباد -نبش سناباد40-طبقه فوقانی
        نام و نام خانوادگی : سیدحسین جواهری
        :
        تلفن :36066092
        آدرس :بلوارفرامرز عباسی - نبش فرامرز 42پلاک 580
        نام و نام خانوادگی : محمد آل شیخ
        :
        تلفن :332711826-332711825
        آدرس :خیابان گاز-4 راه مسلم( پنجم گاز) جنب قرض الحسنه قوامین داخل کوچه
        نام و نام خانوادگی : احمد رضائی
        :
        تلفن :32709259
        آدرس :سی متری طلاب-مفتح 7- نرسیده به چهارراه اول- پلاک150
        نام و نام خانوادگی : علی پور سلطانی
        :
        تلفن :-
        آدرس :میدان راهنمایی-ابتدای بلوار سازمان آب-مقابل شهرداری-پلاک 15
        نام و نام خانوادگی : مسعود شیر محمدی زه اب
        :
        تلفن :36095500
        آدرس :بلوار معلم - نبش معلم 14 پلاک 80
        نام و نام خانوادگی : سیدعلی بدیعی خیرآبادی
        :
        تلفن :36611155
        آدرس :قاسم آباد - چهارراه ورزش مقابل شریعتی 39 پلاک 924
        نام و نام خانوادگی : محمد بهرامی
        :
        تلفن :32744233
        آدرس :رسالت 46 پلاک678 - _خیابان رسالت-رسالت46پ678
        نام و نام خانوادگی : حسن مخلصی حوض سرخی
        :
        تلفن :38512517
        آدرس :خیابان خرمشهر ، بین خرمشهر 13و15 ، پلاک 111
        نام و نام خانوادگی : محمد ولی کبریائی داودلی
        :
        تلفن :37671298
        آدرس :بلوار فردوس-نبش -پلاک165
        نام و نام خانوادگی : عبدالرضا امینی
        :
        تلفن :37282929
        آدرس :مطهری شمالی - بین مطهری 17و19 پ355
        نام و نام خانوادگی : علی سبحانی
        :
        تلفن :38449693-38449694
        آدرس :سناباد - چهارراه پل خاکی-نبش سناباد 25
        نام و نام خانوادگی : احمد شعرباف اکبری
        :
        تلفن :38557186-38543546
        آدرس :بهار - خ بهار-مقابل استانداری-پ 163
        نام و نام خانوادگی : مجتبی فخار
        :
        تلفن :38786437-38798448
        آدرس :بلوار پیروزی - رضاشهر- ابتدای بلوار پیروزی-نبش پیروزی یک
        نام و نام خانوادگی : رضا وکیلی
        :
        تلفن :38656469
        آدرس :-
        نام و نام خانوادگی : لیلا پرتانژاد
        :
        تلفن :37668846
        آدرس :بلوار جانباز - بلوار شهید ساجدی بین ساجدی 1 و 3 پلاک 74 مقابل درب خروجی مرکز تعویض پلاک
        نام و نام خانوادگی : علی نادرخوی مهنه
        :
        تلفن :38905158-38905159
        آدرس :بلوار معلم-بین معلم 64 و 66-پلاک 8
        نام و نام خانوادگی : سید علی محمدی
        :
        تلفن :37311604
        آدرس :انتهای مطهری شمالی نبش چهارراه هدایت پلاک 1003
        نام و نام خانوادگی : ابراهیم توکلی
        :
        تلفن :38519723
        آدرس :انتهای خیابان آخوند خراسانی، بین میدان 25و 27 ، پلاک1257 ، طبقه اول، واحد 2 ( سمت راست خیابان )
        نام و نام خانوادگی : سید علی مرجانی
        :
        تلفن :
        آدرس :-
        نام و نام خانوادگی : علی فتوحی راد
        :
        تلفن :36063464
        آدرس : بلوار وکیل آباد- تقاطع بلوار فرهنگ و بلوار سید رضی- میدان سید رضی
        نام و نام خانوادگی : زهرا وزیری راد
        :
        تلفن :38684422
        آدرس :هفت تیر - بلوار آب و برق-میدان 800-بلوار شهید فکوری نبش شهید فکوری13-پلاک112
        نام و نام خانوادگی : محمد روحی
        :
        تلفن :36641438
        آدرس :-
        نام و نام خانوادگی : علیرضا شیرانی
        :
        تلفن :37665511-37665522-37665533
        آدرس :حاشیه بلوار سجاد - بین سجاد 4 و 2 - بین سجاد 4 و 2 پلاک 92 واحد همکف (مقابل بیمه ایران)
        نام و نام خانوادگی : محمد صدیقی غفاری
        :
        تلفن :37260340
        آدرس :خیابان عامل - نبش حرعاملی 50- پ 14
        نام و نام خانوادگی : داوود بشری ترشیزی
        :
        تلفن :38217509
        آدرس :بلوار پیروزی- میدان حر- بلوار سرافرازان- چهاراه پایداری
        نام و نام خانوادگی : وحید جوانشیر افشار
        :
        تلفن :38760797
        آدرس :بلوار پیروزی - بین زکریا و خاقانی
        نام و نام خانوادگی : سید موسی میر نژاد
        :
        تلفن :32251125-32226771
        آدرس :خیابان امام خمینی - چهار طبقه ،مقابل هتل پردیس ،طبقه فوقانی موسسه مالی مهر، دفتر 128
        نام و نام خانوادگی : ریحانه صاحبی
        :
        تلفن :38824081
        آدرس :بلوار هاشمیه - بین هاشمیه 49 و 51
        نام و نام خانوادگی : فاطمه نظری
        :
        تلفن :38691289
        آدرس :بلوار معلم ، بین معلم 51و 53 ، حاشیه بلوار
        نام و نام خانوادگی : احمد شفیعی
        :
        تلفن :37321893-37348725
        آدرس :خیابان گاز-نبش گاز 6-مقابل مسجد صاحب الزمان
        نام و نام خانوادگی : حمید رضا وظیفه دان
        :
        تلفن :36042022
        آدرس : بلوار امامت-امامت17-پلاک108-طبقه همکف
        نام و نام خانوادگی : محمد احمری
        :
        تلفن :38664145
        آدرس :بلوار صیاد شیرازی-نبش صیاد شیرازی 41
        نام و نام خانوادگی : حمیدرضا موفقی
        :
        تلفن :36232133
        آدرس :-
        نام و نام خانوادگی : عبداله پرمان نوغانی
        :
        تلفن :37657565
        آدرس :بلوار فلسطین - خیابان فلسطین- ابتدای فلسطین2- قطعه 2- پلاک1/1- طبقه اول
        نام و نام خانوادگی : هادی سرائی
        :
        تلفن :33422517-33442612
        آدرس :باوار فرودگاه - بلوار جمهوری اسلامی-(فرودگاه) نبش جمهوری اسلامی 22
        نام و نام خانوادگی : محمد جواد زبر دست
        :
        تلفن :38939469
        آدرس :بلوار دانشجو - بین دانشجوی 6 و 8 - پلاک 76 - طبقه 2
        نام و نام خانوادگی : هیلا یزدانجو
        :
        تلفن :37618231
        آدرس :بلوار ساجدی - بین ساجدی 1و3
        نام و نام خانوادگی : علی اصغرزاده
        :
        تلفن :36619287
        آدرس :بین خیابان حجاب 20و22- پلاک172
        نام و نام خانوادگی : حسین محمد زاده
        :
        تلفن :35217824
        آدرس : بلوار شهید فلاحی - فلاحی 26 - پ 92- جنب بانک صادرات
        نام و نام خانوادگی : برات اله آخرتی دهمیانی
        :
        تلفن :36050010
        آدرس :بلوار معلم- بین معلم6و8- پلاک 138
        نام و نام خانوادگی : امیررضا اسماعیلی
        :
        تلفن :32238684
        آدرس :خیابان کاشانی - چهارراه خواجه ربیع -به طرف عشرت آباد - نبش کاشانی 57- پ 106
        نام و نام خانوادگی : سید محمد هادی علوی
        :
        تلفن :36638503
        آدرس :قاسم آباد - بلوار شاهد - نرسیده به شاهد 59 پلاک 467
        نام و نام خانوادگی : شهربانو حاجی زاده یزدان آباد
        :
        تلفن :38642504
        آدرس : بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد20 و سه راه هنرستان- پلاک410
        نام و نام خانوادگی : فرزانه روشن
        :
        تلفن :38846367
        آدرس :بلوار هاشمیه . نبش هاشمیه 13 مجتمع سایروس طبقه منهای یک
        نام و نام خانوادگی : سیدعلی حسینی زاده
        :
        تلفن :37682409
        آدرس :بلوار خیام شمالی-بین خیام 54و56 مقابل مجتمع تجاری مروارید شرق
        نام و نام خانوادگی : الهه جفایی
        :
        تلفن :33684485
        آدرس :بلوار شهید رستمی- رستمی15- طبقه فوقانی نمایشگاه بهار- پلاک136
        نام و نام خانوادگی : فاطمه شوشتری
        :
        تلفن :38537635
        آدرس :خیابان امام خمینی- نبش امام خمینی 67- پلاک3- طبقه اول
        نام و نام خانوادگی : مهدی ملکی
        :
        تلفن :36040199
        آدرس :امامت 24- پلاک 20/1
        نام و نام خانوادگی : محمد عصار
        :
        تلفن :36082148
        آدرس :استقلال - میدان استقلال- بعد از چهارراه میلاد- بین استقلال 7و 9 پلاک 57
        نام و نام خانوادگی : حامد شایسته بیلندی
        :
        تلفن :38447530
        آدرس :خیابان دکتر بهشتی- میدان شهید کوشه ای -دفترخانه 149
        نام و نام خانوادگی : سید مصطفی احمد نیا
        :
        تلفن :37665254
        آدرس :بلوار فردوسی - چهارراه مهدی ، پلاک231
        نام و نام خانوادگی : مرتضی سلحشور
        :
        تلفن :36092185
        آدرس :بلوار معلم- بعد از چهارراه معلم- نبش معلم 35
        نام و نام خانوادگی : مهدی عطری
        :
        تلفن :32257094
        آدرس :خیابان چمران - فلکه سراب - نبش چمران 3 - ساختمان 45 - طبقه دوم
        نام و نام خانوادگی : محمد هادی ابراهیمی
        :
        تلفن :38902364
        آدرس :نبش3راه آب وبرق-بین بلوار وکیل آباد و هفت تیر2- پلاک 14- طبقه فوقانی
        نام و نام خانوادگی : جواد صنعتی
        :
        تلفن :36046688
        آدرس : بلوار فرامرز عباسی- نبش فرامرز عباسی28- ساختمان اقاقیا
        نام و نام خانوادگی : مجید ابراهیمیان زاده
        :
        تلفن :37110154
        آدرس :بلوارشهیدکریمی - بلوارشهیدکریمی بین کریمی16و18شماره107
        نام و نام خانوادگی : وحید سمیعی
        :
        تلفن :33649142
        آدرس :بلوار شهید رستمی - بین شهید رستمی 44 و 46 - پ 412 طبقه اول
        نام و نام خانوادگی : جعفر دلشاد
        :
        تلفن :32238460
        آدرس :خیابان آیت الله بهجت-حدفاصل چهارراه شهدا و زرینه-بین بهجت 9و9/1
        نام و نام خانوادگی : علیرضا واکسچیان
        :
        تلفن :33856168
        آدرس :سیدی - سیدی- خیابان قایم-نبش30
        نام و نام خانوادگی : مهدی آقایی جامی ابدال آبادی
        :
        تلفن :37672832-37679887
        آدرس :بلوار ساجدی نرسیده به ساجدی 3 پلاک 70 مقابل درب خروجی تعویض پلاک
        نام و نام خانوادگی : سید جعفر پنجتنی
        :
        تلفن :38512436
        آدرس :ضلع شمالی میدان پانزده خرداد(میدان ضد)- پلاک24
        نام و نام خانوادگی : مجتبی خالق پور
        :
        تلفن :38408497
        آدرس :احمد آباد، سی متری دوم، بین ابوذر 7,9 ، جنب بانک صادرات
        نام و نام خانوادگی : حسین سالار
        :
        تلفن :38539545
        آدرس :میدان عدل خمینی-ابتدای خ خرمشهر-جنب بانک ملت-پلاک 242
        نام و نام خانوادگی : مجید شکوریان توکلی
        :
        تلفن :33643702
        آدرس :بلوارشهید رستمی-بین رستمی 24و26
        نام و نام خانوادگی : محمد صاحبی
        :
        تلفن :35137322
        آدرس :خیابان گاز-نبش گاز8
        نام و نام خانوادگی : مهدی قلی زاده
        :
        تلفن :37110758
        آدرس :-
        نام و نام خانوادگی : علی اصغر برهان
        :
        تلفن :38521660
        آدرس :بلوار خرمشهر-خرمشهر12-پلاک 138
        نام و نام خانوادگی : غلامحسین رضازاده
        :
        تلفن :38463180
        آدرس :خیابان دکتر بهشتی ، بهشتی بین بهشتی 27و 29 پلاک 63
        نام و نام خانوادگی : حمید صدیقی غفاری
        :
        تلفن :38532755-7
        آدرس : چهارراه لشگر-ساختمان یلدا
        نام و نام خانوادگی : عبدالرضا سرافراز
        :
        تلفن :37662268
        آدرس :بلوار سازمان آب - بلوار سازمان آب- روبروی پاساژ گوهرشاد
        نام و نام خانوادگی : هادی ملک زاده اندوهجردی
        :
        تلفن :37676935
        آدرس : بلوار خیام- خیام 30- پلاک 4- طبقه 2
        نام و نام خانوادگی : محمد صادق جراحی دربان
        :
        تلفن :37514693
        آدرس :میدان عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 9و11
        نام و نام خانوادگی : ابوالفضل خاکی
        :
        تلفن :38545566
        آدرس :خیابان ملک الشعرا بهار چهارراه بیسیم پلاک330
        نام و نام خانوادگی : رضا ساکت
        :
        تلفن :33687274
        آدرس :تقاطع بلوار مصلی و شهید رستمی- بین رستمی 27 و 29- پلاک259
        نام و نام خانوادگی : سعید رضائی النگ
        :
        تلفن :38598452
        آدرس :خیابان ملک الشعرای بهار - بعد از چهارراه استانداری به طرف چهارراه لشکرنبش ملک الشعرای44پلاک195طبقه همکف
        نام و نام خانوادگی : احسان باشی زاده فخار
        :
        تلفن :38513200
        آدرس :میدان عدل خمینی- خیابان خرمشهر- حدفاصل خرمشهر4 و 6- پلاک 62
        نام و نام خانوادگی : سردفتر نامشخص 173
        :
        تلفن :38230425
        آدرس :میدان احمد آباد-ابتدای بلوار ملاصدرا-ساختمان صدرا-طبقه1
        نام و نام خانوادگی : محمد پورمحمد
        :
        تلفن :38830620
        آدرس :بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد24و26-پ640
        نام و نام خانوادگی : مجید عیدگاه طرقبهی
        :
        تلفن :38793041
        آدرس :بلوارپیروزی - بین پیروزی 2 و4 پلاک 46 طبقه همکف دفتراسنادرسمی 176
        نام و نام خانوادگی : ابراهیم پوربافرانی
        :
        تلفن :38522162
        آدرس : خیابان خرمشهر- خرمشهر17- پلاک 85
        نام و نام خانوادگی : فاطمه هاتفی
        :
        تلفن :38930124-38930124-38930124
        آدرس : بلوار معلم بین معلم 36 و چهارراه دانشجو
        نام و نام خانوادگی : سید سعید رضا حسینی
        :
        تلفن :37668614
        آدرس :-
        نام و نام خانوادگی : ایمان سبحانی شهر
        :
        تلفن :38542154
        آدرس :خیابان پاسداران ، نبش پاسداران8 ، ساختمان122
        نام و نام خانوادگی : عبدالرحیم فرزانه فر
        :
        تلفن :36620180
        آدرس :قاسم آباد- چهارراه مخابرات - بلوار شریعتی - نبش بلوارشریعتی 27- جنب موسسه مالی و اعتباری مهر
        نام و نام خانوادگی : روح الله صالحی
        :
        تلفن :36613802-36613802
        آدرس :بلوار شاهد-نبش شاهد75
        نام و نام خانوادگی : مهدی رشد
        :
        تلفن :36625168-36625168
        آدرس :بلوار اندیشه-بین اندیشه12و14-پلاک254
        نام و نام خانوادگی : علی احسان توکلی
        :
        تلفن :38540171
        آدرس :حدفاصل میدان عدل خمینی وپانزده خرداد- بین خرمشهر12و14
        نام و نام خانوادگی : محمد موحدان
        :
        تلفن :37531257
        آدرس :مطهری شمالی-بین مطهری60و62-جنب بانک ملی شعبه چهارراه گاز
        نام و نام خانوادگی : محبوبه زرین زاده
        :
        تلفن :36640393
        آدرس : بولوار اندیشه- نبش اندیشه 57
        نام و نام خانوادگی : سید کاظم موسوی
        :
        تلفن :37658676
        آدرس : بلورا جانبازان- بلوار ساجدی
        نام و نام خانوادگی : ابوالفضل طحانیان
        :
        تلفن :33929011
        آدرس :جاده قدیم نیشابور-شهرک صنعتی طرق- نبش کارآفرین 7
        نام و نام خانوادگی : مهدی پژوهنده
        :
        تلفن :36671131
        آدرس :بلوار توس-نبش توس42-پلاک72
        نام و نام خانوادگی : مریم الهامی
        :
        تلفن :33862356
        آدرس : سیدی- کوی المهدی-خیابان 35متری حجت-جنب بانک ملت
        نام و نام خانوادگی : حسین وفایی
        :
        تلفن :37636604
        آدرس :میدان شریعتی- نبش کوچه اول احمد آباد- طبقه فوقانی بانک ملت- واحد 330
        نام و نام خانوادگی : داود اصغرزاده
        :
        تلفن :33928266-33928266
        آدرس :شهرک صنعتی طرق ، خیابان پایانه بار - از تقاطع کارآفرین به سمت پایانه طبقه بالای نمایشگاه باغبان
        نام و نام خانوادگی : علی اصغر عادلی
        :