•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دفاتر طلاق
    تلفن :-
    آدرس :انتهای رسالت جاده سیمان اول چهارده معصوم
    نام و نام خانوادگی سردفتر : مصیب رنجبر
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان دکتر بهشتی میدان کوشه ای
    نام و نام خانوادگی سردفتر : احمد حائری
    :
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه میدان بار ، نبش مطهری جنوبی
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمود شریف روحانی
    :
    تلفن :-
    آدرس :آب و برق بین 8 شهریور 2 و سه راه ویلا
    نام و نام خانوادگی سردفتر : کریم اسدی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی (ره) 62 جنب گل فروشی
    نام و نام خانوادگی سردفتر : رمضان رضایی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار فرودگاه ، نبش جمهوری اسلامی 13
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدجلال شریعتمداری
    :
    تلفن :-
    آدرس :جیم آباد ، مقابل مدرسه وحدتی
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدعلی مهدیان پناه
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نخریسی ، کوچه یاس درب دوم
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدعلی رجائی
    :
    تلفن :-
    آدرس :طبرسی ، چهارراه گاز نبش بعثت اول
    نام و نام خانوادگی سردفتر : حبیب حبیبی
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب ، میثم 12 پلاک 606
    نام و نام خانوادگی سردفتر : عبداله سبحانی مقدم
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار قره نی نبش قره نی 16
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدهاشم هاشم زاده
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب ، مفتح 14 نبش چهارراه اول
    نام و نام خانوادگی سردفتر : دکتر مهدی شریعتی
    :
    تلفن :-
    آدرس :سیلوی گندم ، مقابل رسالت 11
    نام و نام خانوادگی سردفتر : ابراهیم آخوندی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان فلسطین ، اول فلسطین 25 پلاک 129
    نام و نام خانوادگی سردفتر : احمد سالاری
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد ، بین شاهد 83 و جاده سنتو
    نام و نام خانوادگی سردفتر : مرتضی نصرآبادی
    :
    تلفن :-
    آدرس :پنجراه ، سرای مرتضوی طبقه فوقانی
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمد شهرکی
    :
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای مطهری شمالی ، چهارراه میدان بار ، جنب بانک مسکن
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدجواد گوارشکی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بکفالت ازدواج 7
    نام و نام خانوادگی سردفتر : اسداله گوارشکی
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب ، تقاطع بلوار امت و شهید علیمردانی
    نام و نام خانوادگی سردفتر : خسرو خسروی نسری
    :
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه خواجه ربیع ، جنب کوچه یغما
    نام و نام خانوادگی سردفتر : علی اکبر صادقی زاده
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار خاقانی ، نبش خاقانی 30 پلاک 1
    نام و نام خانوادگی سردفتر : عبدالجواد شریعتی کرمانی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان صاحب الزمان 5
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدحسن جلالی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس ، بین توس 53 و 55
    نام و نام خانوادگی سردفتر : حسین رجائی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بکفالت ازدواج 71
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدمجتبی دانشمند
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان 17 شهریور ، کوچه چهنو
    نام و نام خانوادگی سردفتر : یعقوب عطاپور
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد ، نبش شریعتی 28
    نام و نام خانوادگی سردفتر : حسین کتولی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان گاز ، بین 8 و 10
    نام و نام خانوادگی سردفتر : قاسم قاسمی
    :