•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دفاتر ازدواج
    تلفن :-
    آدرس :طرقبه ، خیابان صاحب الزمان ، مقابل بانک سپه
    نام و نام خانوادگی سردفتر : علی اکبر حشمتی گلیان
    :
    تلفن :-
    آدرس :طبرسی ، چهارراه گاز ، نبش بعثت اول
    نام و نام خانوادگی سردفتر : حبیب حبیبی
    :
    تلفن :-
    آدرس :سیدی ، حاشیه 35 متری، مقابل بانک سپه
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدجلیل احمدی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان بیستون ، بین بیستون 12 و 14
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمد اکبری
    :
    تلفن :-
    آدرس :انتهای رسالت، جاده سیمان، اول چهارده معصوم
    نام و نام خانوادگی سردفتر : مصیب رنجبر
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار معلم ، بین معلم 27 و 29
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدابوتراب ذاکری راد
    :
    تلفن :-
    آدرس :جیم آباد ، مقابل مدرسه وحدتی
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدعلی مهدیان پناه
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان خواجه ربیع ، جنب فروشگاه قیمت شکن
    نام و نام خانوادگی سردفتر : اسماعیل لطیف نژاد
    :
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع ، جنب ایستگاه اتوبوس
    نام و نام خانوادگی سردفتر : عباس بهروزیان
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی دوم ، بین 28 و 30
    نام و نام خانوادگی سردفتر : عبدالغفار نادری
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار قره نی، نبش قره نی 16
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدهاشم هاشم زاده
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دانشجو ، نبش دانشجوی 27
    نام و نام خانوادگی سردفتر : فلاح مهنه
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مدرس ، مقابل هتل فردوسی
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمد انتظامی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس ، بین توس 53 و 55
    نام و نام خانوادگی سردفتر : حسین رجائی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان فلسطین ، اول فلسطین 25 پلاک 129
    نام و نام خانوادگی سردفتر : احمد سالاری
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار معلم ، بین معلم 14-12
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدحسین امانپور
    :
    تلفن :-
    آدرس :بین چهارراه برق و ایثار ، جنب ایستگاه اتوبوس
    نام و نام خانوادگی سردفتر : عارف حمدالهی افکندی
    :
    تلفن :-
    آدرس :اول پنجتن ، جنب داروخانه
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدرضا شیدایی پستکی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار امامت ، بین امامت 17 و 19 پلاک 239
    نام و نام خانوادگی سردفتر : علی خیرجو
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب ، بعد از پیچ تلگرد و قبل از پیچ دوم
    نام و نام خانوادگی سردفتر : علی قدمگاهی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سجاد ، روبروی پامچال ، بین شقایق و نیلوفر
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدابراهیم شریعت زاده
    :
    تلفن :-
    آدرس :شهرک لشکر ، فلاحی 4 پلاک 2
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمد رزمجو
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار خیام ، گلایل 6 پلاک 40
    نام و نام خانوادگی سردفتر : رمضانعلی ممدوحی
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب ، مفتح 14، نبش چهارراه اول
    نام و نام خانوادگی سردفتر : دکتر مهدی شریعتی
    :
    تلفن :-
    آدرس :تقاطع مطهری و کشوری ، طبقه فوقانی مسجد
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدهاشم مقدس
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار فردوسی، بین خیابان ثمانه و مهدی ، پلاک 2.7
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمد مقدم براتی
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد ، نبش شریعتی 40
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدعلی حسینی
    :
    تلفن :-
    آدرس :ابتدای مطهری شمالی ، چهارراه میدان بار ، جنب بانک مسکن
    نام و نام خانوادگی سردفتر : محمدجواد گوارشکی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار استقلال بین 10 و 12
    نام و نام خانوادگی سردفتر : سیدحسن هاشمی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار معلم ، معلم 3 پلاک 1
    نام و نام خانوادگی سردفتر : قدرت اله قدسی راد
    :