•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی مهدکودک و پیش دبستانی
    تلفن : 37267393 -37260478
    آدرس :بلوار شهید کلاهدوز - انتهای کلاهدوز 31 - جنب سوپر حسینی
    مدیر : آذر پردل
    صاحب امتیاز : آذر پردل
    تلفن :38677251
    آدرس :بلوارهفت تیر- بنش هفت تیر22
    مدیر : مریم فلاح رستگار
    صاحب امتیاز : مریم فلاح رستگار
    تلفن :37312185
    آدرس :بین عبدالمطلب 1 و 3
    مدیر : آذر پردل
    صاحب امتیاز : نسرین شریفی
    تلفن :38689389
    آدرس :دانشجوی22-نبش چهارراه دوم-پلاک34-(معلم 51)
    مدیر : نسرن راه روح
    صاحب امتیاز : نسرن راه روح
    تلفن :35423674
    آدرس :اکبر آباد-بلوار طوس-3راه فردوسی-روسای اکبر آباد- جاده قدیم چناران
    مدیر : زهرا رستگار
    صاحب امتیاز : زهرا رستگار
    تلفن :36583949
    آدرس :بلوار طوس - طوس20/91 پلاک48
    مدیر : زهرا حسینی زاده
    صاحب امتیاز : زهرا حسین زاده
    تلفن :35018526
    آدرس :بلوار وکیل آباد - بلوار برونسی - برونسی 6
    مدیر : ثمانه میربلوک
    صاحب امتیاز : ثمانه میربلوک
    تلفن :36054082
    آدرس :آزادشهر - امامت 1/19 - نبش چهارراه دوم - پلاک 47
    مدیر : الناز عطار
    صاحب امتیاز : فخری بدره
    تلفن :32677087
    آدرس :بلوار توس-کال زرکش-جنگی 5-پلاک 18
    مدیر : تکتم ماریانی
    صاحب امتیاز : تکتم ماریانی
    تلفن :37635076
    آدرس :کوی امیر ذوالفقار 43 پلاک 25
    مدیر : تکتم سورگی
    صاحب امتیاز : تکتم سورگی
    تلفن :-
    آدرس :کال زرکش-جنگی 12
    مدیر : پریسا خلیلی
    صاحب امتیاز : پریسا خلیلی
    تلفن :38786282
    آدرس :رضا شهر- بلوار رضوی- بین رضوی 16 و 18
    مدیر : زهرا گلزاران
    صاحب امتیاز : زهرا گلزاران
    تلفن :35021107
    آدرس :بلوار وکیل آباد - برونسی 22 - گلدیس 16/2 پلاک 15
    مدیر : شیرین دانایی
    صاحب امتیاز : شیرین دانایی
    تلفن :6026265
    آدرس :بلوار ملک آباد - خیابان گویا - بین 6 و 8
    مدیر : فاطمه فیضی
    صاحب امتیاز : فاطمه فیضی
    تلفن :36576716
    آدرس :بلوار طوی - طوس 55
    مدیر : سمانه سعیدی فر
    صاحب امتیاز : سمانه سعیدی فرد
    تلفن :-
    آدرس :دانش آموز30- نبش چهارراه اول
    مدیر : امیرآرش دریانی
    صاحب امتیاز : امیر آرش دریانی
    تلفن :38784396 -09155051205
    آدرس :بلوار رضوی - بین رضوی 3 و 5
    مدیر : زهرا قربانی
    صاحب امتیاز : زهرا قربانی
    تلفن :7535800
    آدرس :بلوار خیام شمالی - بین یروزه 9 و 11 -
    مدیر : مهناز نیک مرام
    صاحب امتیاز : مهناز نیک مرام
    تلفن :37247566
    آدرس :ابوطالب 31 - پلاک 25
    مدیر : محدثه شمس آبادی
    صاحب امتیاز : محدثه شمس آبادی
    تلفن :-
    آدرس :خیابان ملک الشعرای 36 - انتهای کوچه - پلاک 1/17
    مدیر : وحیده حاج مندی
    صاحب امتیاز : وحیده حاج مندی
    تلفن :37624233
    آدرس :کوی امیر-خییر22- پلاک166
    مدیر : فاطمه ابراهیمی
    صاحب امتیاز : فاطمه ابراهیمی
    تلفن :33712302
    آدرس :شهید رجایی - حور 28 - کنه بیست 1 - پلاک 20
    مدیر : کبری نظری
    صاحب امتیاز : کبری نظری
    تلفن :38435014
    آدرس :سناباد 15 - طاهری 16
    مدیر : معصومه محمودی مهماندوست
    صاحب امتیاز : معصومه محمودی مهماندوست
    تلفن :36032520
    آدرس :بلوار سید رضی55- پلاک 246
    مدیر : شهناز پوررحیمی
    صاحب امتیاز : شهناز پوررحیمی
    تلفن :38444066
    آدرس :سه راه ادبیات - روبروی جهاد دانشگاهی
    مدیر : نوشین کاشانی
    صاحب امتیاز : نوشین کاشانی
    تلفن :33856104
    آدرس :سیدی - بلوار قائم - قائم 2 - پلاک 22
    مدیر : مصطفی امام وردی
    صاحب امتیاز : مصطفی امام وردی
    تلفن :33425210
    آدرس :امام رضا 60 - بعد از چهارراه پنجم - پلاک 140
    مدیر : کم مکاری فارسی
    صاحب امتیاز : کم مکارمی فارسی
    تلفن :33446966-33419378
    آدرس :بلوار فرودگاه-پروین اعصامی14- پلاک 326
    مدیر : مریم سفره ای
    صاحب امتیاز : مریم سفره ای
    تلفن :38414288
    آدرس :بلوار کلاهدوز ، کلاهدوز 13
    مدیر : فرانک قهرمان لو
    صاحب امتیاز : فرانک قهرمان لو
    تلفن :37682074
    آدرس :بلوار خیام - اداره کل استاندارد
    مدیر : فرزانه اسدی
    صاحب امتیاز : فرزانه اسدی
    تلفن :32676345
    آدرس :جاده قدیم قوچان - اول کال زرکش - امیر آباد - خم 3 غربی
    مدیر : زهرا قنبری
    صاحب امتیاز : زهرا قنبری
    تلفن :36511314
    آدرس :بلوار طوس - طوس 87 - 20 متری شهید خاوری
    مدیر : مرضیه سالار زهی
    صاحب امتیاز : مرضیه سالار زهی
    تلفن :38825813
    آدرس :بلوار پیروزی - میدان حر - خیابان سرافرازان 5
    مدیر : نرگس ذولفقاری
    صاحب امتیاز : نرگس ذولفقاری
    تلفن :38431985
    آدرس :راهنمایی - خیابان سلمان فارسی - بین 7 و 9 - پلاک 34
    مدیر : شبنم بابازاده
    صاحب امتیاز : شبنم بابازاده
    تلفن :38454547
    آدرس :احمد آباد - ابوذر غفاری 5 - پلاک60
    مدیر : مریم توانایی
    صاحب امتیاز :
    تلفن :38419819-38414260
    آدرس :بلواراحمد آباد- بلوار رضا-رضا1
    مدیر : زهره زهدی
    صاحب امتیاز : زهره زهدی
    تلفن :38543899
    آدرس :امام خمینی 73 - پلاک 30
    مدیر : شهناز عسکرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِی
    صاحب امتیاز : شهناز عسگری
    تلفن :38935197
    آدرس :حاشیه وکیل آباد - وکیل آباد 31
    مدیر : زهرا فهادان
    صاحب امتیاز : زهرا فهادان
    تلفن :-
    آدرس :بلوار لادن- میدان لاله -پلاک 125
    مدیر : زهرا حسین زاده
    صاحب امتیاز : فاطمه شیخ
    تلفن :32111790
    آدرس :بلوار دوم طبرسی - سه راه سوم دست راست - فرعی اول دست چپ - پلاک 167
    مدیر : کبری ذوق دار
    صاحب امتیاز : کبری ذوق دار
    تلفن :37642595-37641047
    آدرس :بلوار فردوسی-خیابان مهدی-مهدی 24 پلاک 18 لفن
    مدیر : طیبه آردی
    صاحب امتیاز : طیبه آردی
    تلفن :38651568
    آدرس :انتهای آب و برق - بین فکوری 19و 21 - پلاک 119
    مدیر : هایده مجردی
    صاحب امتیاز : هایده مجردی
    تلفن :36677812
    آدرس :بلوار اندیشه - بین استاد یوسفی 34 و 36
    مدیر : فهیمه خیابانی
    صاحب امتیاز : صغری ابدالی
    تلفن :37689683
    آدرس :بلوار سجاد - بهار 18 - پلاک 119
    مدیر : زهرا مصححی
    صاحب امتیاز : زهرا مصححی
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ریع- کوی مهر مادر- بعد از مهر مادر 29-روسای زیرچن-کوچه حسن زاده 11
    مدیر : مرضیه کاریزنوی
    صاحب امتیاز : مرضیه کاریزنوی
    تلفن :36097172
    آدرس :بلوار سید رضی 22 - پلاک 126
    مدیر : سیده میترا فتاحی معصوم
    صاحب امتیاز : سیده میترا فتاحی معصوم
    تلفن :36041999
    آدرس :امامت 8 - پلاک 5
    مدیر : فرناز مهدی زاده
    صاحب امتیاز : فرناز مهدی زاده
    تلفن :-
    آدرس :جاده آرامگاه فردوسی-روسای محمد آباد قدس-قدس2
    مدیر : معصومه خاکشور کامه علیا
    صاحب امتیاز : معصومه خاکشور کامه علیا
    تلفن :38641747
    آدرس :بلوار وکیل آباد-بلوار لادن-حاشیه بلوار لادن-نبش لادن4-پلاک122
    مدیر : منصوره نعیمی سرابیان
    صاحب امتیاز : منصوره نعیمی سرابیان
    تلفن :36045729
    آدرس :بلوار سجاد - حامد شمالی یک - پلاک 25
    مدیر : شهرزاد صدرایی شاملو
    صاحب امتیاز : شهرزاد صدرایی شاملو
    تلفن :38678939
    آدرس :صیاد شیرازی32 - پلاک 67
    مدیر : فرح خلیلی
    صاحب امتیاز : فرح خلیلی
    تلفن :38938140
    آدرس :دانشجوی12 -پلاک 29
    مدیر : پروین کریمیان
    صاحب امتیاز : پروین کریمیان
    تلفن :36588280
    آدرس :بلوار توس - توس 65 - امام علی 12 - پلاک 13
    مدیر : زهرا خوش اخلاق
    صاحب امتیاز : زهرا خوش اخلاق
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد-بلوار شهید فلاحی-نبش فلاحی 72
    مدیر : ریحانه زاهد ابوالحسنی
    صاحب امتیاز : ریحانه زاهد عبدالحسنی
    تلفن :338438743
    آدرس :سناباد- بعدازچهارراه مجد-بین آبکوی 14 و16
    مدیر : الهام موسوی مشهدی
    صاحب امتیاز : الهام موسوی مشهدی
    تلفن :38427011 - داخلی 337
    آدرس :خیابان کوهسنگی - میدان الندشت - خیابان عارف - روبروی عارف 12
    مدیر : زهره کریم خوان آشتیانی
    صاحب امتیاز : حسین ربانی
    تلفن :37687703
    آدرس :کوی امیر - بلوار ولی عصر - چهارراه جوشکاری - سم چپ - اولین کوچه سم راس
    مدیر : مرضیه اکبران
    صاحب امتیاز : مرضیه اکبران
    تلفن :37244361
    آدرس :بلوار ابوطالب - ابوطالب 31 - پلاک 28
    مدیر : پروانه پارسا
    صاحب امتیاز : پروانه پارسا
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی-مقابل پیروزی79-پلاک 38-مهد پارمیس
    مدیر : لیلا رشیدی
    صاحب امتیاز : لیلا رشیدی
    تلفن :-
    آدرس :کوثر شمالی17/ پلاک 10
    مدیر : سپیده رادان
    صاحب امتیاز : سپیده رادان
    تلفن :38818904
    آدرس :هاشمیه 29 - پلاک 12
    مدیر : پریسا رجایی
    صاحب امتیاز : پریسا رجایی
    تلفن :37687638
    آدرس :بلوار ولیعصر-چهارراه ولیعصر-انتهای 20 مری یزدان دوست- مقابل مدرسه مطهره-پلاک 13
    مدیر : مسلم صفری
    صاحب امتیاز : مسلم صفری
    تلفن :35012402
    آدرس :وکیل آباد - بین اقبال لاهوری و لادن
    مدیر : افسانه جوددوست
    صاحب امتیاز : افسانه جوددوست
    تلفن :38591867
    آدرس :میدان برق - خیابان عین خوش
    مدیر : فرزانه نوروزیان
    صاحب امتیاز : فریده جاودانی حاجی
    تلفن :37292504
    آدرس :خیابان آبکوه - آبکوه 15 - ایرج - پلاک 1
    مدیر : شیوا دیشیدی
    صاحب امتیاز : شیوا دیشیدی
    تلفن :37416014
    آدرس :خواجه ربیع- خواجه ربیع 25- پلاک180
    مدیر : مریم زرافشانی
    صاحب امتیاز : مریم زرافشانی
    تلفن :38673356
    آدرس :حاشیه بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد 34و34
    مدیر : هانیه معصوم دوست
    صاحب امتیاز : هانیه معصوم دوست
    تلفن :38432373
    آدرس :پنج راه سناباد - خیابان قائم - قائم 29
    مدیر : مرضیه بابایی
    صاحب امتیاز : مرضیه بابایی
    تلفن :37510003
    آدرس :خیابان ابوطالب- ابوطالب 66- پلاک 21
    مدیر : محبوبه سلیمانی
    صاحب امتیاز : محبوبه سلیمانی
    تلفن :36043711
    آدرس :بین دانش آموز 1 و 3-پلاک7
    مدیر : آتنا حمیدی
    صاحب امتیاز : آتنا حمیدی
    تلفن :36582182
    آدرس :توس 65/5 - اولین کوچه سمت راست -جنب مسجد - پلاک 2
    مدیر : حبیبه بنی حبیب
    صاحب امتیاز : حبیبه بنی حبیب
    تلفن :38912571
    آدرس :حاشیه بلوار فرهنگ غربی - بین فرهنگ 35 و 37 - پلاک 65
    مدیر : فهیمه رحمانی
    صاحب امتیاز : مهناز مهر آور
    تلفن :38811629
    آدرس :هاشمیه 11 - پلاک 11
    مدیر : فریده حمزه ای
    صاحب امتیاز : فریده حمزه ایی باج گیران
    تلفن :33654900
    آدرس :چمن 23 - پلاک 25
    مدیر : مرضیه یوسفی
    صاحب امتیاز : مرضیه یوسفی
    تلفن :37616663
    آدرس :بلوار فردوسی- خیابان مهدی2- خیابان سمیه- بین سمیه 6 و 8
    مدیر : زهرا فرحدل
    صاحب امتیاز : زهرا فرحدل
    تلفن :36583053
    آدرس :توس 87 -میلان دوم - سمت راست - پلاک 81
    مدیر : مهری قاسمی
    صاحب امتیاز : مهری قاسمی
    تلفن :36225600- 6223167
    آدرس :قاسم آباد - امامیه 64 - پلاک 33
    مدیر : لاله رضایی
    صاحب امتیاز : لاله رضایی
    تلفن :37318127
    آدرس :انتهای مطهری شمالی - بلوار هدایت - هدایت13 - شهید فارسی 7
    مدیر : جمیله حیدر پور
    صاحب امتیاز : جمیله حیدر پور
    تلفن :36083511
    آدرس :امامت 7 - چهاراره دوم - پلاک 26
    مدیر : طاهره ظهوریان
    صاحب امتیاز : طاهره ظهوریان
    تلفن : 37658291-2
    آدرس :بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبی 11
    مدیر : ملیحه مشورت
    صاحب امتیاز : ملیحه مشورت
    تلفن :32579847
    آدرس :مشهد - شهرک ثامن - سخاوت 4/1 - پلاک 68
    مدیر : معصومه نظری
    صاحب امتیاز : معصومه نظری
    تلفن :38715319
    آدرس :رضاشهر - شهرک طالقانی - بهارستان 14 - پلاک 41
    مدیر : بتول ایارزاده
    صاحب امتیاز : بتول ایارزاده
    تلفن :36048372-36084350
    آدرس :آدرس1-ابدای بلوار فردوسی-نرسیده به چهارراه فراز-سم راس-پ642 آدرس2-خیابان بهار-انهای ابن سینا غربی-پ265
    مدیر : معصومه اورعی
    صاحب امتیاز : معصومه اورئی
    تلفن :36060251
    آدرس :جلال آل احمد 62 پ137
    مدیر : شیوا سوده
    صاحب امتیاز : شیوا سوده
    تلفن :36056473
    آدرس :امامت 27 - پلاک 122
    مدیر : فتانه یوسفی
    صاحب امتیاز : فتانه یوسفی
    تلفن :38795621
    آدرس :میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - جنب کتابخانه مرکزی
    مدیر : زهرا مقیمی
    صاحب امتیاز : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مقیمی
    تلفن :32730682
    آدرس :بلوار طبرسی - چهارراه برق - خیابان شیخ صدوق 1 - پلاک 164
    مدیر : راحله گلمکانی
    صاحب امتیاز : راحله علی اکبر
    تلفن :38812014
    آدرس :بلوار وکیل آباد - کوثر 4 - باهنر 1 - پلاک 22
    مدیر : فاطمه حکاک صادقی
    صاحب امتیاز : فاطمه حکاک صادقی
    تلفن :38811256
    آدرس :بلوار وکیل آباد - بلوار کوثر شمالی - نبش کوثر 14
    مدیر : محبوبه اسکوئیان
    صاحب امتیاز : محبوبه اسکوئیان
    تلفن :38901562
    آدرس :بلوارمعلم-نبش معلم 71- پلاک 23
    مدیر : فاطمه علیرضایی
    صاحب امتیاز : فاطمه علیرضایی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس-خیابان جنگی-بین جنگی 7و9
    مدیر : نسرین غفوریان همت پور
    صاحب امتیاز : نسرین غفوریان همت پور
    تلفن :37612333
    آدرس :بلوار سجاد - بهارستان 18-مینا5
    مدیر : فرشته امین زاده
    صاحب امتیاز : فرشته امین زاده
    تلفن :36082690
    آدرس :بلوار معلم - معلم 16 - معاد 20 - پلاک 216
    مدیر : مرمر شجاع
    صاحب امتیاز : مرمر شجاع
    تلفن :36655949
    آدرس :جاده سنتو - آزادی 91 - سعاد 3 - پلاک 40
    مدیر : فاطمه دائمی همت
    صاحب امتیاز : فاطمه دائمی همت
    تلفن :32673363
    آدرس :ناظریه-چهار راه اول- انهای میلان
    مدیر : فاطمه احمد سیماب
    صاحب امتیاز : فاطمه احمد سیماب
    تلفن :36043243 - 0915505449
    آدرس :بلوار سجاد - نیلوفر 2 پلاک 28
    مدیر : حسین باقری گره کانی
    صاحب امتیاز : طاهره نصیریان
    تلفن : 37682345 - 09153012044
    آدرس :بلوار سجاد - خیابان گلریز - روبروی فضای سبز = پلاک 13
    مدیر : معصومه رجب زاده
    صاحب امتیاز : طاهره نصیریان
    تلفن :36092255 - 36053550
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی - نبش عباسی 24 - پلاک 2
    مدیر : فائزه رزاقی
    صاحب امتیاز : فائزه رزاقی
    تلفن :36053950- 36063116
    آدرس :بلوار معلم - خیابان سروش- نبش چهارراه اول
    مدیر : لاله حاجی زاده دریانی
    صاحب امتیاز : لاله حاجی زاده دریانی
    تلفن :38422784
    آدرس :فلسطین 11- پلاک 37
    مدیر : سمانه غلامی جامی سمنگامی
    صاحب امتیاز : سمانه غلامی جامی سمنگامی