•  

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی سینما
    تلفن :38597454
    آدرس :میدان تقی آباد (دکتر شریعتی)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38832587
    آدرس :لوار پیروزی بین میدان حر و چهاراه کوثر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36224550
    آدرس :قاسم آباد - میدان مادر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38542300
    آدرس :خیابان پاسداران (جم سابق) جنب هتل جم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38116
    آدرس :خیابان دانشگاه-نرسیده به چهارراه گلستان سینما هویزه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :