•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی شعب بانک ملی
    تلفن :37683236
    آدرس :بزرگمهر شمالی یک
    کد شعبه : 8500
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : ندارد
    ATM: ندارد
    تلفن :32713006
    آدرس :ورودی اداره غله
    کد شعبه : 8653
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32226064
    آدرس :فلکه بیت المقدس بسمت چهارراه خسروی نو - ورودی باب الجواد روبروی فروشگاه استانقدس رضوی
    کد شعبه : 8531
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38554880
    آدرس : - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فرخی - استانداری خراسان رضوی - بانک ملی استانداری
    کد شعبه : 8654
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37113990
    آدرس :انتهای بلوارخیام - مجنمع تجاری الماس شرق
    کد شعبه : 8651
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38762600
    آدرس :ابتدای بلوارپیروزی - آموزشکده فنی رضاشهر{حاشیه فلکه }
    کد شعبه : 8647
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آبکوه - مقابل پمپ بنزین - اداره کل اوقاف خراسان رضوی
    کد شعبه : 8532
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32216195
    آدرس :خیابان امام خمینی - روبروی سازمان آموزش و پرورش
    کد شعبه : 8583
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33663096
    آدرس :انتهای بلوارمصلی - مجتمع خشکبارمصلی
    کد شعبه : 8688
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33665343
    آدرس :میدان بیت المقدس (فلکه آب) - بازار سوم بازاررضا
    کد شعبه : 8561
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32230882
    آدرس :چهارراه شهدا- بازارمرکزی - فاز2 پ136/ 2
    کد شعبه : 8625
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32225054
    آدرس :روبروی باغ ملی
    کد شعبه : 8510
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : ندارد
    ATM: ندارد
    تلفن :38846620
    آدرس :خیابان کوشش - بین کوشش 27 و 29
    کد شعبه : 8568
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38688109
    آدرس :صیادشیرازی-نبش صیاد9
    کد شعبه : 8657
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37255460
    آدرس :نبش میدان ابوطالب
    کد شعبه : 8612
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :-
    آدرس :بلوارامامت - بین امامت 21و23
    کد شعبه : 8611
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :36575990
    آدرس :مشد نبش توس 85
    کد شعبه : 8605
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37670270
    آدرس :بلوارخیام جنوبی - خیام 31
    کد شعبه : 8547
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38698887
    آدرس :بلوار دانشجو- نبش دانشجوی 8
    کد شعبه : 8614
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32129707
    آدرس :بلواردوم طبرسی نبش طبرسی 8جنب آتش نشانی
    کد شعبه : 8652
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37246007
    آدرس :بلوار سازمان آب - نبش صادقی 7
    کد شعبه : 8554
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37670815
    آدرس :بلوار سجاد- بین بهارو بزرگمهر- ساختمان اداره امور
    کد شعبه : 8599
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37527007
    آدرس :بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 13و15
    کد شعبه : 8620
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37656400
    آدرس :بلوارفردوسی - چهارراه مهدی
    کد شعبه : 8624
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33683877
    آدرس :بلوار مصلی - بین مصلی 8 و 10
    کد شعبه : 8636
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :36040522
    آدرس :بلوارمعلم - نبش معلم 7
    کد شعبه : 8550
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :36040036
    آدرس :بلواراستقلال- بین استقلال یک و سه
    کد شعبه : 8617
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :35011660
    آدرس :انتهای بلواروکیل آباد - جنب زائرسرای بانک
    کد شعبه : 8597
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38543085
    آدرس :خیابان بهارروبروی بیمارستان لشگر
    کد شعبه : 8534
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38461336
    آدرس :بیمارستان قائم
    کد شعبه : 8545
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38832326
    آدرس :وکیل آباد2- داخل ساختمان دانشگاه فردوسی
    کد شعبه : 8574
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37272746
    آدرس :بلوارقرنی - بین قرنی 19 و 20
    کد شعبه : 8558
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37642589
    آدرس :کارخانه آبکو- نبش آموزش وپرورش
    کد شعبه : 8645
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38592015
    آدرس :میدان بسیج - اول خیابان تهران - روبروی شرکت برق
    کد شعبه : 8516
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37632962
    آدرس :خیابان امام خمینی -اداره کل ثبت اسناد
    کد شعبه : 8555
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32228332
    آدرس :زیرنظرشعبه نیشابور
    کد شعبه : 8678
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: ندارد
    تلفن :33422330
    آدرس :بلوارجمهوری - چهارراه گاراژدارها
    کد شعبه : 8503
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :36636489
    آدرس :قاسم آباد - نبش شریعتی 11
    کد شعبه : 8644
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32216620
    آدرس :بین آیت الله بهجت 15و17 مقابل دبیرستان آقامصطفی خمینی
    کد شعبه : 8528
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :36099399
    آدرس :چهارراه دانش آموز
    کد شعبه : 8610
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37123061
    آدرس :بلوارشهیدصادقی - نبش چهارراه 600دستگاه
    کد شعبه : 8556
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32239058
    آدرس :مقابل باغ نادری
    کد شعبه : 8526
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37231161
    آدرس :چهارراه شهیدمطهری - ابتدای مطهری شمالی
    کد شعبه : 8609
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37340701
    آدرس :خیابان مطهری شمالی - نبش مطهری 60
    کد شعبه : 8592
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :35225617
    آدرس :قاسم آباد- بلوارشاهد
    کد شعبه : 8626
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32727257
    آدرس :کوی طلاب ، بلوار ابوریحان ، خیابان ایثار ، پلاک 143
    کد شعبه : 8541
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: ندارد
    تلفن :38423036
    آدرس :میدان احمدآباد- ابتدای خیابان شهید فلاحی (زیرنظرشعبه )
    کد شعبه : 8598
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: ندارد
    تلفن :32238685
    آدرس :چهارراه خسروی - بین چهارراه و پمپ بنزین
    کد شعبه : 8539
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38428724
    آدرس :سی متری دوم احمد آباد - بلوارابوذرغفاری - بین ابوذر 20و 22
    کد شعبه : 8635
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38455477
    آدرس :خیابان احمد آباد- بین عدالت و محتشمی
    کد شعبه : 8546
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی12- نبش کوچه خامنه ای
    کد شعبه : 8517
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی
    کد شعبه : 8639
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38522602
    آدرس :خیابان بهار- چهارراه استانداری - نبش انقلاب اسلامی 12
    کد شعبه : 8522
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38453369
    آدرس :خیابان پاستور- نبش پاستور 16
    کد شعبه : 8559
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32237007
    آدرس :خیابان پاسداران - نبش کوچه سالاری
    کد شعبه : 8530
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38695229
    آدرس :بلوار وکیل آباد- سه راه زندان - نبش وکیل آباد 53
    کد شعبه : 8575
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32255058
    آدرس :خیابان دانشگاه - جنب مسجدامام صادق
    کد شعبه : 8544
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32213211
    آدرس :خیابان دکترچمران - جنب چمران 9
    کد شعبه : 8529
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38457005
    آدرس :خیابان راهنمائی - نبش راهنمائی 11
    کد شعبه : 8524
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32700009
    آدرس :خیابان رسالت - نبش رسالت 46
    کد شعبه : 8570
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32213037
    آدرس :ابتدای خ سعدی - جنب پاساژمهتاب
    کد شعبه : 8505
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38401035
    آدرس :خیابان شهیدبهشتی - بین بهشتی 31-33- جنب مسجد حضرت زینب
    کد شعبه : 8608
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :36063343
    آدرس :بلوارشهید فرامرزعباسی- بین 29 و 31
    کد شعبه : 8588
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :  37267038
    آدرس :بلوارشهیدکلاهدوز- کلاهدوز50 نبش بلوار
    کد شعبه : 8643
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :-
    آدرس :بلوارمعلم - نبش میدان دانش
    کد شعبه : 8604
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33688314
    آدرس :فلکه طبرسی - ابتدای خ طبرسی
    کد شعبه : 8569
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: ندارد
    تلفن :33437598
    آدرس :خیابان کوشش - بین کوشش 2 و 4
    کد شعبه : 8619
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: ندارد
    تلفن :37645900
    آدرس :بلوارفلسطین - نبش فلسطین 24
    کد شعبه : 8638
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38457814
    آدرس :خیابان کوهسنگی - نبش کوهسنگی 25
    کد شعبه : 8549
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37329532
    آدرس :خیابان خواجه ربیع - اول خیابان گاز
    کد شعبه : 8552
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37259895
    آدرس :خیابان مطهری شمالی - بین مطهری 14 و 16
    کد شعبه : 8606
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33415040
    آدرس :خیابان فدائیان اسلام - نبش فدائیان 18 پ 1
    کد شعبه : 8567
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33665636
    آدرس :داخل سرای مرتضوی
    کد شعبه : 8560
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32784015
    آدرس :خیابان وحید- بین وحید11 و 13
    کد شعبه : 8536
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :36075547
    آدرس :بین ساجدی 5و7 داخل ساختمان دادگستری
    کد شعبه : 8521
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38543950
    آدرس :خیابان امام خمینی - سه راه دارائی - جنب شرکت تعاونی دارائی
    کد شعبه : 8551
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :36618086
    آدرس :قاسم آباد- تقاطع بلوار شاهد و بلوار امامیه
    کد شعبه : 8593
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38541813
    آدرس :خیابان امام رضا- نبش امام رضای 6
    کد شعبه : 8576
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32257043
    آدرس :داخل ساختمان راه آهن
    کد شعبه : 8512
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :-
    آدرس :زیرنظرشعبه خیابان ر آهنمائی
    کد شعبه : 8506
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : ندارد
    ATM: ندارد
    تلفن :-
    آدرس :بلوارخیام شمالی - بازار کاوه (غرفه 147)
    کد شعبه : 8646
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38529355
    آدرس :خیابان امام- نبش امام رضا 23
    کد شعبه : 8627
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37237007
    آدرس :خیابان آیت الله عبادی
    کد شعبه : 8582
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38433337
    آدرس :خیابان سناباد- پنج راه سناباد
    کد شعبه : 8507
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33650470
    آدرس :ابتدای خیابان سرخس - نرسیده به بیمارستان امام رضا
    کد شعبه : 8523
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :34284833
    آدرس :شاندیز- میدان امام خمینی
    کد شعبه : 8594
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32225374
    آدرس :-خیابان مدرس -مدرس 2-داخل ساختمان مجتمع قضایی امام
    کد شعبه : 8543
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :-
    آدرس :بلوارسازمان آب ساختمان سازمان آب
    کد شعبه : 8520
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: ندارد
    تلفن :38593222
    آدرس :خیابان امام خمینی - طبقه همکف ساختمان اداره مخابرات
    کد شعبه : 8502
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :37643207
    آدرس :بلوارجانبازجنوبی - ساختمان شرکت نفت
    کد شعبه : 8585
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32253050
    آدرس : میدان شهدا شهرداری
    کد شعبه : 8584
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33725676
    آدرس :شهرک شهید رجائی - بین حر16 و 18
    کد شعبه : 8563
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :35410004
    آدرس :جاده قوچان - شهرک صنعتی طوس
    کد شعبه : 8637
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32215632
    آدرس :خیابان شهیدهاشمی نژاد- مقابل شهرداری منطقه 3
    کد شعبه : 8511
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32454420
    آدرس : جاده کلات کیلومتر15 (شهرک صنعتی )
    کد شعبه : 8648
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :34224663
    آدرس :طرقبه- نبش میدان صاحب الزمان
    کد شعبه : 8586
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :38434799
    آدرس :خیابان کوهسنگی -خیابان عدالت 20- جنب شرکت تعاونی دادگاه انقلاب
    کد شعبه : 8580
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :32700143
    آدرس :بلوارابوریحان - بعدازخ ایثار پ 142
    کد شعبه : 8650
    آنی کارت : ندارد
    سیبا : دارد
    ATM: ندارد
    تلفن :32731703
    آدرس :بلوار اول طبرسی - نبش چهارراه المهدی
    کد شعبه : 8603
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد
    تلفن :33400226
    آدرس :فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد
    کد شعبه : 8540
    آنی کارت : دارد
    سیبا : دارد
    ATM: دارد