•  

      •  ارسال به     
      • فهرست اطلاعات مکانی شعب بانک ملی
        تلفن :37683236
        آدرس :بزرگمهر شمالی یک
        کد شعبه : 8500
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : ندارد
        ATM: ندارد
        تلفن :32713006
        آدرس :ورودی اداره غله
        کد شعبه : 8653
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32226064
        آدرس :فلکه بیت المقدس بسمت چهارراه خسروی نو - ورودی باب الجواد روبروی فروشگاه استانقدس رضوی
        کد شعبه : 8531
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38554880
        آدرس : - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فرخی - استانداری خراسان رضوی - بانک ملی استانداری
        کد شعبه : 8654
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37113990
        آدرس :انتهای بلوارخیام - مجنمع تجاری الماس شرق
        کد شعبه : 8651
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38762600
        آدرس :ابتدای بلوارپیروزی - آموزشکده فنی رضاشهر{حاشیه فلکه }
        کد شعبه : 8647
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :-
        آدرس :خیابان آبکوه - مقابل پمپ بنزین - اداره کل اوقاف خراسان رضوی
        کد شعبه : 8532
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32216195
        آدرس :خیابان امام خمینی - روبروی سازمان آموزش و پرورش
        کد شعبه : 8583
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33663096
        آدرس :انتهای بلوارمصلی - مجتمع خشکبارمصلی
        کد شعبه : 8688
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33665343
        آدرس :میدان بیت المقدس (فلکه آب) - بازار سوم بازاررضا
        کد شعبه : 8561
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32230882
        آدرس :چهارراه شهدا- بازارمرکزی - فاز2 پ136/ 2
        کد شعبه : 8625
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32225054
        آدرس :روبروی باغ ملی
        کد شعبه : 8510
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : ندارد
        ATM: ندارد
        تلفن :38846620
        آدرس :خیابان کوشش - بین کوشش 27 و 29
        کد شعبه : 8568
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38688109
        آدرس :صیادشیرازی-نبش صیاد9
        کد شعبه : 8657
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37255460
        آدرس :نبش میدان ابوطالب
        کد شعبه : 8612
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :-
        آدرس :بلوارامامت - بین امامت 21و23
        کد شعبه : 8611
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :36575990
        آدرس :مشد نبش توس 85
        کد شعبه : 8605
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37670270
        آدرس :بلوارخیام جنوبی - خیام 31
        کد شعبه : 8547
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38698887
        آدرس :بلوار دانشجو- نبش دانشجوی 8
        کد شعبه : 8614
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32129707
        آدرس :بلواردوم طبرسی نبش طبرسی 8جنب آتش نشانی
        کد شعبه : 8652
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37246007
        آدرس :بلوار سازمان آب - نبش صادقی 7
        کد شعبه : 8554
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37670815
        آدرس :بلوار سجاد- بین بهارو بزرگمهر- ساختمان اداره امور
        کد شعبه : 8599
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37527007
        آدرس :بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 13و15
        کد شعبه : 8620
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37656400
        آدرس :بلوارفردوسی - چهارراه مهدی
        کد شعبه : 8624
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33683877
        آدرس :بلوار مصلی - بین مصلی 8 و 10
        کد شعبه : 8636
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :36040522
        آدرس :بلوارمعلم - نبش معلم 7
        کد شعبه : 8550
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :36040036
        آدرس :بلواراستقلال- بین استقلال یک و سه
        کد شعبه : 8617
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :35011660
        آدرس :انتهای بلواروکیل آباد - جنب زائرسرای بانک
        کد شعبه : 8597
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38543085
        آدرس :خیابان بهارروبروی بیمارستان لشگر
        کد شعبه : 8534
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38461336
        آدرس :بیمارستان قائم
        کد شعبه : 8545
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38832326
        آدرس :وکیل آباد2- داخل ساختمان دانشگاه فردوسی
        کد شعبه : 8574
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37272746
        آدرس :بلوارقرنی - بین قرنی 19 و 20
        کد شعبه : 8558
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37642589
        آدرس :کارخانه آبکو- نبش آموزش وپرورش
        کد شعبه : 8645
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38592015
        آدرس :میدان بسیج - اول خیابان تهران - روبروی شرکت برق
        کد شعبه : 8516
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37632962
        آدرس :خیابان امام خمینی -اداره کل ثبت اسناد
        کد شعبه : 8555
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32228332
        آدرس :زیرنظرشعبه نیشابور
        کد شعبه : 8678
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: ندارد
        تلفن :33422330
        آدرس :بلوارجمهوری - چهارراه گاراژدارها
        کد شعبه : 8503
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :36636489
        آدرس :قاسم آباد - نبش شریعتی 11
        کد شعبه : 8644
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32216620
        آدرس :بین آیت الله بهجت 15و17 مقابل دبیرستان آقامصطفی خمینی
        کد شعبه : 8528
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :36099399
        آدرس :چهارراه دانش آموز
        کد شعبه : 8610
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37123061
        آدرس :بلوارشهیدصادقی - نبش چهارراه 600دستگاه
        کد شعبه : 8556
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32239058
        آدرس :مقابل باغ نادری
        کد شعبه : 8526
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37231161
        آدرس :چهارراه شهیدمطهری - ابتدای مطهری شمالی
        کد شعبه : 8609
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37340701
        آدرس :خیابان مطهری شمالی - نبش مطهری 60
        کد شعبه : 8592
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :35225617
        آدرس :قاسم آباد- بلوارشاهد
        کد شعبه : 8626
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32727257
        آدرس :کوی طلاب ، بلوار ابوریحان ، خیابان ایثار ، پلاک 143
        کد شعبه : 8541
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: ندارد
        تلفن :38423036
        آدرس :میدان احمدآباد- ابتدای خیابان شهید فلاحی (زیرنظرشعبه )
        کد شعبه : 8598
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: ندارد
        تلفن :32238685
        آدرس :چهارراه خسروی - بین چهارراه و پمپ بنزین
        کد شعبه : 8539
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38428724
        آدرس :سی متری دوم احمد آباد - بلوارابوذرغفاری - بین ابوذر 20و 22
        کد شعبه : 8635
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38455477
        آدرس :خیابان احمد آباد- بین عدالت و محتشمی
        کد شعبه : 8546
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :-
        آدرس :خیابان آخوند خراسانی12- نبش کوچه خامنه ای
        کد شعبه : 8517
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :-
        آدرس :خیابان امام خمینی
        کد شعبه : 8639
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38522602
        آدرس :خیابان بهار- چهارراه استانداری - نبش انقلاب اسلامی 12
        کد شعبه : 8522
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38453369
        آدرس :خیابان پاستور- نبش پاستور 16
        کد شعبه : 8559
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32237007
        آدرس :خیابان پاسداران - نبش کوچه سالاری
        کد شعبه : 8530
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38695229
        آدرس :بلوار وکیل آباد- سه راه زندان - نبش وکیل آباد 53
        کد شعبه : 8575
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32255058
        آدرس :خیابان دانشگاه - جنب مسجدامام صادق
        کد شعبه : 8544
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32213211
        آدرس :خیابان دکترچمران - جنب چمران 9
        کد شعبه : 8529
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38457005
        آدرس :خیابان راهنمائی - نبش راهنمائی 11
        کد شعبه : 8524
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32700009
        آدرس :خیابان رسالت - نبش رسالت 46
        کد شعبه : 8570
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32213037
        آدرس :ابتدای خ سعدی - جنب پاساژمهتاب
        کد شعبه : 8505
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38401035
        آدرس :خیابان شهیدبهشتی - بین بهشتی 31-33- جنب مسجد حضرت زینب
        کد شعبه : 8608
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :36063343
        آدرس :بلوارشهید فرامرزعباسی- بین 29 و 31
        کد شعبه : 8588
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :  37267038
        آدرس :بلوارشهیدکلاهدوز- کلاهدوز50 نبش بلوار
        کد شعبه : 8643
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :-
        آدرس :بلوارمعلم - نبش میدان دانش
        کد شعبه : 8604
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33688314
        آدرس :فلکه طبرسی - ابتدای خ طبرسی
        کد شعبه : 8569
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: ندارد
        تلفن :33437598
        آدرس :خیابان کوشش - بین کوشش 2 و 4
        کد شعبه : 8619
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: ندارد
        تلفن :37645900
        آدرس :بلوارفلسطین - نبش فلسطین 24
        کد شعبه : 8638
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38457814
        آدرس :خیابان کوهسنگی - نبش کوهسنگی 25
        کد شعبه : 8549
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37329532
        آدرس :خیابان خواجه ربیع - اول خیابان گاز
        کد شعبه : 8552
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37259895
        آدرس :خیابان مطهری شمالی - بین مطهری 14 و 16
        کد شعبه : 8606
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33415040
        آدرس :خیابان فدائیان اسلام - نبش فدائیان 18 پ 1
        کد شعبه : 8567
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33665636
        آدرس :داخل سرای مرتضوی
        کد شعبه : 8560
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32784015
        آدرس :خیابان وحید- بین وحید11 و 13
        کد شعبه : 8536
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :36075547
        آدرس :بین ساجدی 5و7 داخل ساختمان دادگستری
        کد شعبه : 8521
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38543950
        آدرس :خیابان امام خمینی - سه راه دارائی - جنب شرکت تعاونی دارائی
        کد شعبه : 8551
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :36618086
        آدرس :قاسم آباد- تقاطع بلوار شاهد و بلوار امامیه
        کد شعبه : 8593
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38541813
        آدرس :خیابان امام رضا- نبش امام رضای 6
        کد شعبه : 8576
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32257043
        آدرس :داخل ساختمان راه آهن
        کد شعبه : 8512
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :-
        آدرس :زیرنظرشعبه خیابان ر آهنمائی
        کد شعبه : 8506
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : ندارد
        ATM: ندارد
        تلفن :-
        آدرس :بلوارخیام شمالی - بازار کاوه (غرفه 147)
        کد شعبه : 8646
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38529355
        آدرس :خیابان امام- نبش امام رضا 23
        کد شعبه : 8627
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37237007
        آدرس :خیابان آیت الله عبادی
        کد شعبه : 8582
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38433337
        آدرس :خیابان سناباد- پنج راه سناباد
        کد شعبه : 8507
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33650470
        آدرس :ابتدای خیابان سرخس - نرسیده به بیمارستان امام رضا
        کد شعبه : 8523
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :34284833
        آدرس :شاندیز- میدان امام خمینی
        کد شعبه : 8594
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32225374
        آدرس :-خیابان مدرس -مدرس 2-داخل ساختمان مجتمع قضایی امام
        کد شعبه : 8543
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :-
        آدرس :بلوارسازمان آب ساختمان سازمان آب
        کد شعبه : 8520
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: ندارد
        تلفن :38593222
        آدرس :خیابان امام خمینی - طبقه همکف ساختمان اداره مخابرات
        کد شعبه : 8502
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :37643207
        آدرس :بلوارجانبازجنوبی - ساختمان شرکت نفت
        کد شعبه : 8585
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32253050
        آدرس : میدان شهدا شهرداری
        کد شعبه : 8584
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33725676
        آدرس :شهرک شهید رجائی - بین حر16 و 18
        کد شعبه : 8563
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :35410004
        آدرس :جاده قوچان - شهرک صنعتی طوس
        کد شعبه : 8637
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32215632
        آدرس :خیابان شهیدهاشمی نژاد- مقابل شهرداری منطقه 3
        کد شعبه : 8511
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32454420
        آدرس : جاده کلات کیلومتر15 (شهرک صنعتی )
        کد شعبه : 8648
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :34224663
        آدرس :طرقبه- نبش میدان صاحب الزمان
        کد شعبه : 8586
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :38434799
        آدرس :خیابان کوهسنگی -خیابان عدالت 20- جنب شرکت تعاونی دادگاه انقلاب
        کد شعبه : 8580
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :32700143
        آدرس :بلوارابوریحان - بعدازخ ایثار پ 142
        کد شعبه : 8650
        آنی کارت : ندارد
        سیبا : دارد
        ATM: ندارد
        تلفن :32731703
        آدرس :بلوار اول طبرسی - نبش چهارراه المهدی
        کد شعبه : 8603
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد
        تلفن :33400226
        آدرس :فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد
        کد شعبه : 8540
        آنی کارت : دارد
        سیبا : دارد
        ATM: دارد